Fortsatt sterk vekst for Atea
Gå tilbake

Fortsatt sterk vekst for Atea

2. februar 2012

Atea, med hovedkontor i Brynsalleen 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, rapporterer om et fjedekvartal med vekst i driftsinntektene på 9,4 % og EBIT-vekst på 27,5 %
Atea, den fremste leverandøren av produkter og tjenester innen IT-infrastruktur i Norden og Baltikum, offentliggjorde i dag resultatene for fjerde kvartal 2011, som viser driftsinntekter på MNOK 6 519,2, opp 9,4 %, og EBIT på MNOK 311,4, opp 27,5 %.

Mens totale driftsinntekter økte med 9,4 % i Q4 2011, økte softwareinntektene med hele 13,9 %, hardwareinntektene med 7,5 % og konsulent- og tjenesteinntektene med 10,6 %. Driftsinntektene for hele året kom opp i MNOK 20 227,8, noe som gir en vekst på 18,8 % i konstant valuta.

I Q4 2011 endte EBITDA på MNOK 374,9, opp 24,8 %, og EBITDA-marginen var på 5,8 %, opp fra 5,0 % i Q4 2010. EBITDA for hele 2011 nådde MNOK 871,1, som er 29,0 % høyere enn i 2010, og EBIT endte på MNOK 651,3, en oppgang på 37,3 % fra 2010. Resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av økte driftsinntekter og fokus på kostnadskontroll.

Kontantstrøm fra driften i 2011 var MNOK 1 054,8, opp fra MNOK 586,5 i 2010 – en økning på 79,8 %. Den sterke kontantstrømmen medfører at konsernet ved slutten av året har en netto kontantbeholdning på MNOK 289,0.

«Jeg er svært fornøyd med den sterke veksten i resultater og særlig den solide kontantstrømmen, som innebærer at Atea har positiv netto kontantbeholdning ved slutten av 2011,» sier konsernsjef Claus Hougesen  i Atea.

I Q4 2011 kunngjorde Atea oppkjøpet av Sunnmøre Kommunikasjon AS, en spesialisert leverandør av telekommunikasjonsløsninger til sjøfartsbransjen.

Atea har i de siste årene investert i områder med stor vekst, som Collaboration, mobile infrastrukturløsninger, virtualisering, Software Asset Management, Windows 7, konsumerisering og grønn IT. Satsing innenfor disse områdene med stor vekst, gir en betryggelse om at Atea kan fortsette å vokse i en høyere hastighet enn markedet generelt.

«Å avslutte 2011 med et så sterkt kvartal er det perfekte springbrett for vår nye strategiske plan «Together Towards The Top». Vi opprettholder våre høye ambisjoner, og vårt nye mål er å levere driftsinntekter på NOK 30 milliarder og EBITDA på NOK 1,8 milliard i 2015,» sier Claus Hougesen.
Personbildet: Konsernsjef Claus Hougesen  i Atea

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
_MG_1896 _MG_1896