Fortin til Bryn-Helsfyr-prosjektet
Gå tilbake

Fortin til Bryn-Helsfyr-prosjektet

9. februar 2011

– unikt samarbeid feirer 10 år

Fortin AS blir med i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Fortin AS er et ledende nordisk eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter en bred portefølje av attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige. Ved utgangen av 2010 eide Fortin næringseiendommer til en verdi av ca NOK 12 milliarder og med et totalareal på 881.000 kvadratmeter. Fortin eies av ca 7.500 aksjonærer gjennom DnB NOR Eiendomsinvest I ASA.

Fortin eier blant annet det arkitektoniske landemerket Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo. Bygget, som hadde offisiell åpning i november, består av to bygninger på henholdsvis 8 og 14 etasjer, bundet sammen av et glassatrium. Bygget rommer totalt 38.000 kvm kontor, parkering og servicearealer hvorav det meste er utleid til blant annet Network Norway, AstraZeneca, Philips Norge, NetPrint, Svea Finans, Columbus IT, AF Gruppen og Schage Eiendom.

– Helsfyr Atrium er et unikt og attraktivt bygg som passer godt i vår portefølje. Bryn-Helsfyr ligger i tillegg nær sentrum og har utmerket tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon. Aktørene i Bryn-Helsfyr-samarbeidet gjør en solid jobb med å sette området på kartet og bygge identitet rundt disse fordelene, og vi er glade for å kunne delta, sier Asset Manager Kenneth Bye i Fortin AS.

– Vi har en stabil og solid deltakermasse, og er glade for å starte jubileumsåret med å få en aktør som Fortin med på laget, sier Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-prosjektet. – Deltakelse i samarbeidet signaliserer forståelse for at en tydelig og bevisst områdeidentitet er viktig for den langsiktige verdiutviklingen av eiendommene, og vi håper å få flere slike eiere med oss i tiden fremover.

Bryn-Helsfyr-prosjektet
Medregnet Fortin har Bryn-Helsfyr-prosjektet 23 deltakere, som samlet representerer mesteparten av kontorarealene i området. Bryn-Helsfyr-prosjektet har siden 2001 samarbeidet for en tydelig og enhetlig identitetsbygging av området som et av fremtidens næringssentre i Oslo. De andre deltakerne Vital Eiendom, Basale, Oslo Areal, Bryn Eiendom, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom, Sigellen, P.S. Eiendom, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum og Timms Reperbane.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email