Første massivtre-bygg reiser seg i boligprosjektet i Fyrstikkbakken
Gå tilbake

Første massivtre-bygg reiser seg i boligprosjektet i Fyrstikkbakken

5. oktober 2022

Salget har passert 130 leiligheter og boligkjøpere har kommet med sine innspill og tilvalgsbestillinger. Nå reiser det første leilighetsbygget i massivtre seg i det fremtidsrettede boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 ved Bryn i Oslo.


Prosjektet har som mål å skape «Norges hyggeligste nabolag», og miljøfokus og helt nye og fremtidsrettede bokonsepter og løsninger har fått mye oppmerksomhet i media og publikum.

Beliggenheten rett ved grøntområdene ved Nordre Skøyen Hovedgård og langs Alnaelva, og få minutter unna kollektivknutepunkt, skoler og andre fasiliteter i Bryn-Helsfyr-området, gjør også sitt til interessen i boligmarkedet.

Ved inngangen til oktober er over 130 av totalt 163 leiligheter solgt, og engasjerte boligkjøpere har vært med å påvirke hvordan fellesområdene skal bli.

– Vårt arbeid med de såkalte delemetere, hvor boligkjøperne har vært aktive med innspill om hva de ønsker, er nå i sluttfasen. Det ble i april gjennomført en rekke digitale workshops med kjøperne, og de siste månedene har vi jobbet med siste finpuss, forteller Gro Gustavson, markedssjef i Fyrstikkbakken 14.

Det er også avholdt navnekonkurranse om hva de fire byggenes felles takterrasser skal hete. Resultatet sier mye om prosjektet og hva kjøperne mener er viktige aktiviteter i et godt sted og bo:

Bygg A: Leketoppen – familieterrassen
Bygg B: Damphuset – sauna og velvære
Bygg C: Oasen – dyrking av planter og kreativt rom for musikk/kultur
Bygg D: Formtoppen – trening

– Nå går prosessen med delemeterne over i en ny fase, hvor en ressursgruppe med boligkjøpere sammen med prosjektteamet vil forme de siste detaljer frem til innflytting, sier Gustavson.

Flere leiligheter igjen

– Vi har solgt over 130 leiligheter, men har heldigvis flere spennende leiligheter igjen i ulike størrelser mellom 36 og 138 kvm, sier Gustavson.

Se løpende oppdatert oversikt over ledige leiligheter her.

Arbeidene på byggeplassen, som gjøres i regi av AF Bygg Oslo, går også fremover. Det er gjort store og viktige grunnarbeider, og i sommer startet montasje av massivtre. Det første av fire bygg (bygg D) er nå på vei opp. Boligene planlegges ferdigstilt for innflytting høsten 2023.

Du kan følge arbeidet på byggeplassen via live-kamera her.

Ny T-banetrassé og bedre fremkommelighet

Beboerne vil også få glede av flere offentlige planer som vil bidra til enda bedre tilgjengelighet i nærområdet rundt boligene.

T-banetraséen mellom Brynseng og Hellerud er under omlegging, og strekningen forbi boligprosjektet vil gå i tunnel under bakken. Sporveiens arbeider er i rute, og det nye sporet skal stå ferdig omtrent samtidig som innflytting i Fyrstikkbakken 14, høsten 2023.

Les også: «Lys i enden av den nye t-banetunellen mellom Brynseng og Hellerud»

Fyrstikkbakken 14 AS er eid 50/50 av Birk & Co AS og AF Eiendom. Prosjektet inngår i FutureBuilt-programmet som har mål om 50 prosent reduksjon i klimagasser. Det består av totalt 163 leiligheter fordelt på 4 boligblokker med underliggende parkeringskjeller og tilhørende grøntarealer med forbindelse til nærområdet. Det ligger nær offentlige funksjoner som T-bane, tog, buss barnehager, skoler og friområder, og er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email