Flytter til og reforhandler på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Flytter til og reforhandler på Bryn-Helsfyr

17. april 2015

Deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet har tegnet fem nye og reforhandlet tre leieavtaler for totalt 3.800 kvm i sine eiendommer i området. Fire av leietakerne flytter inn fra andre områder.

De nye avtalene supplerer tidligere leieavtaler på totalt 8500 kvm inngått på Bryn-Helsfyr siden nyttår.

Presseinformasjon
Oslo, 17. april 2015

Brynseng Eiendom har inngått en 10-års leieavtale med Ayanda AS for ca 750 kvm i Brynsveien 11. Avtalen løper fra mai 2015. Samtidig har Ingram Micro Mobility forlenget sin leieavtale på 870 kvm i nabobygget, Brynsveien 3, med fem nye år.

Fra sentrum, Ensjø, Skullerud og Nydalen

Jotne Eiendom i Grenseveien 107 på Helsfyr får Skarp AS som ny leietaker på ca 300 kvm. Selskapet flytter fra Nydalen 1. oktober i år.

Bryn Eiendom har inngått leieavtale med KNA, som har flyttet fra Cort Adelersgate i Oslo sentrum til 180 kvm i Nils Hansens vei 2. Samtidig har de fått KDR – Konsulent, Data & Restaurant AS, som ny leietaker på 447 kvm i Brynshøgda 9, tilflyttet fra Skullerud.

SAJA Eiendom har fått PR-byrået Iteo Consulting AS som ny leietaker på 415 kvm i Brynsveien 5. Selskapet flytter fra Ensjø i september. Samtidig er det reforhandlet avtaler med Brocon Cash Management AS og Mitel AS på henholdsvis 146 kvm i Brynsveien 2-4 og 699 kvm i Østensjøveien 39/41.

Alle de nevnte eiendomsaktørene inngår i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktørene driver omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

– Markedsinteressen er god, og totalt er det tegnet nye og reforhandlede leieavtaler for nær 12.500 kvm på Bryn-Helsfyr i første kvartal i år. Byens beste tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei er og blir trekkplaster nr 1. Selv om leieprisene har steget det siste året, ser mange dessuten at området fortsatt byr på kvalitetslokaler til svært konkurransedyktige priser, sier Per Kristian Lundquist i Sandia, koordinator i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

 

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:

Besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)

Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

Om Bryn-Helsfyr:

Milliardinvesteringer i utbygging og modernisering har gjort Bryn-Helsfyr til et av Oslos viktigste næringsområder. I løpet av 10 år er kontorarealet bygget ut med 100.000 nye kvm, og en rekke bygg er rehabilitert til høy standard. Med over 570.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr det etablerte kontor-clusteret øst for sentrum. Områdets viktigste fortrinn er en unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige priser.

 

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
brynsveien_3 brynsveien_3 Grenseveien 107 Grenseveien 107