Flytter inn og utvider på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Flytter inn og utvider på Bryn-Helsfyr

29. juni 2020

Byutviklingen fortsetter i Bryn-Helsfyr-området, der det de siste månedene er signert nye og utvidede leieavtaler for ca 13 650 kvm.

– Utviklingen mot et mer levende byområde fortsetter. Nye bolig- og kontorprosjekter har på få år trukket flere tusen nye mennesker hit. Enda flere er på vei inn i bygg som ferdigstilles i år, og en rekke nye prosjekter er under planlegging eller regulering, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Nå melder eiendomsaktørene i samarbeidet om nye og utvidede leieavtaler for totalt ca 13 650 kvm de siste månedene.

Bryn Eiendom har inngått utvidede og nye leieavtaler på totalt ca 3 500 kvm i sine eiendommer på Bryn. Mestergruppen utvider i Nils Hansens vei 8, Arjo er ny leietaker i både 8 og 10, mens Oslo Håndverksdestilleri utvider i Nils Hansens vei 14. I Østensjøveien 14 har RetailX og AddSecure flyttet inn på tilsammen 1 375 kvm nyoppussede lokaler, mens Wulff Supplies AS har forlenget sin leieavtale i Østensjøveien 36.

Maya Eiendom har leid ut 1 234 kvm i Østensjøveien 19, og forlenget tre leieavtaler på totalt 1 989 kvm i Brynsveien 18. Samtidig er det inngått 3 leieavtaler på tilsammen 1 700 kvm i eiendommene SAJA forvalter ved Brynseng kollektivknutepunkt.

Gasmann Eiendom har signert leieavtaler på til sammen 2 584 kvm kontorarealer i sine eiendommer på Helsfyr. I Innspurten 1 leier Braathe Gruppen 829 kvm i 5 år, mens AJL AS og Eterni Norge AS leier henholdsvis 411 og 467 kvm i 10 år. I naboeiendommen, Fredrik Selmers vei 3, har Buffdir utvidet sitt leieforhold med 877 kvm for 9 år.

Jotne Eiendom har fått Undervisningsbygg og Kicks som leietakere på til sammen 1 632 kvm i Grenseveien 107.

Bryn Eiendom, Maya Eiendom, Jotne Eiendom, Gasmann Eiendom og SAJA er blant 20 deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som jobber for å fremme Bryn-Helsfyrs utvikling som attraktivt kontor- og boligområde.

Bilde: Bryn-Helsfyr-området fortsetter utviklingen mot en levende del av tette byen. (Foto: Nyebilder.no)

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet, kontakt:

Stig Jensen (koordinator i samarbeidet); stig.jensen@bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Flyfoto Juni 2019: Bryn-Helsfyr. Foto: nyebilder.no Flyfoto Juni 2019: Bryn-Helsfyr. Foto: nyebilder.no