Flere nye coworking-tilbud på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Flere nye coworking-tilbud på Bryn-Helsfyr

16. oktober 2017

Regus etablerte nylig et nytt kontorhotell i Grenseveien 92. Nå tilbys coworking-konseptet WorkPlay i Tvetenveien 4, mens House of Business snart åpner et nytt senter i Østensjøveien 43.

Nærheten til sentrum, et av byens beste kollektivtilbud og utviklingen mot en mer levende bydel bidrar til at det for tiden tegnes en rekke nye, store leieavtaler på Bryn-Helsfyr. Men kontortilbudet i området er ikke bare for store og etablerte virksomheter. Området, som allerede preges av et variert spekter virksomheter i alle størrelser og bransjer, får nå flere fleksible kontortilbud spesielt tilrettelagt for småbedrifter, startups, prosjekt-team og enkeltpersoner.

Tre nye coworking-tilbud

Kontorhotelltilbyderen Regus etablerte nylig et nytt senter på totalt 1.350 kvm i 10. og 11. etasje i Grenseveien 92.

Nå har House of Business, som allerede blant annet driver kontorhoteller i Bjørvika, på Solli Plass, Tjuvholmen og Skøyen, inngått leieavtale for 1.150 kvm i Østensjøveien 43. Det nye senteret, som blir liggende rett ved kollektivknutepunktet på Brynseng, planlegges åpnet i allerede i november i år.

Samtidig tilbyr Arepo Eiendom konseptet WorkPlay i Tvetenveien 4. WorkPlay omtales som et konsept for næringsdrivende og private som jobber alene eller i små team og ikke trenger store arealer eller vil inngå lange leieavtaler med de forpliktelser og kostnader dette innebærer.

– Coworking-konseptene er i vinden, og det er positivt og naturlig at vi får flere slike tilbud i et etablert, sentrumsnært område med byens beste tilgjengelighet. Bryn-Helsfyr preges tradisjonelt av mangfold og variasjon – og vi tror disse tilbudene kan tilføre enda mer liv, dynamikk og fremtidsrettede folk og virksomheter, sier Per Kristian Lundquist i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Om Bryn-Helsfyr:
Bryn-Helsfyr har en stolt historie som et av Oslos viktigste næringsområder. Nærheten til sentrum, Alnaelva og Norges første jernbane trakk industri, arbeidsplasser og mennesker hit allerede i 1850-årene. Siden det har det gradvis utviklet seg til et av Oslos største kontorområder, med byens beste tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei og tusenvis av kunnskapsbaserte virksomheter og ansatte. Nå videreutvikles Bryn-Helsfyr til en levende del av Oslo og Hovinbyen – der man kan både jobbe, bo, leve og oppleve. Mer på www.bryn-helsfyr.no

Kontakt:
Bryn-Helsfyr-samarbeidet v/Per Kristian Lundquist
Tlf: 90 199 016
E-post: post@bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email