Flere leieavtaler på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Flere leieavtaler på Bryn-Helsfyr

17. oktober 2013

Bryn-Helsfyr-samarbeidet melder om nye leieavtaler for totalt 3557 kvm i området.

Presseinformasjon
Oslo, 17. oktober 2013

Både veteraner og nykommere fortsetter å tegne leieavtaler på Bryn-Helsfyr, kommunikasjonsknutepunktet rett øst for Oslo sentrum. Siden det i slutten av august ble klart at Undervisningsbygg leier ca 5300 kvm i Grensesvingen 7 er det inngått seks leieavtaler for ytterligere 3557 kvm i området.

Constructor Norge AS har inngått avtale med NCC Property Development om leie av 560 kvm kontorer Østensjøveien 27 (Ø27). Avtalen er på 5 år og løper fra midten av desember 2013. Nybygget Ø27, der det fra før av er inngått leieavtaler med NCC, Weifa, Norsk Dentaldepot og MySoft, har en sterk miljøprofil og ferdigstilles i løpet av høsten.

NAV Oslo har inngått leieavtale på ca 1000 kvm i Sigellens bygg i Grenseveien 90. Avtalen løper fra 1. januar 2014 og er på 10 år med opsjon på ytterligere 5 år. Arealene skal brukes av en administrasjonsavdeling, og brukerne flytter fra flere lokasjoner i og utenfor Bryn-Helsfyr-området. Grenseveien 90, som etter dette har én ledig etasje på ca 1000 kvm, gjennomgår for tiden en etappevis oppussing og oppgradering innvendig og utvendig, både generelt og i forbindelse med nye leietakere.

Samtidig vil Profilforum AS leie 1310 kvm i Ole Deviks vei 2. Leieavtalen løper i 10,5 år fra januar 2014, og leietakeren flytter fra annet bygg i nærområdet.

I Østensjøveien 43 har Consulatet signert en 5-års leieavtale på 455 kvm. Leietakeren flytter fra Oslo sentrum, og avtalen løper fra 1. desember 2013.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd Oslo flytter fra Majorstuen til 109 kvm i Nils Hansens vei 3 for fem år.

I Nils Hansens vei 20 har Stiftelsen IMTEC signert en fem-års avtale om leie av 123 kvm fra januar 2014. Stiftelsen flytter fra Sognsveien.

Eiendommene er representert i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktører driver identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Deltakerne er DNB Næringseiendom, SPG Ole Deviks vei, Jahre Eiendom, Øni Eiendom v/Maya Eiendom, Aberdeen Asset Management, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NAF, Entra Eiendom, Brødrene Jensen, Gasmann Eiendom, Sigellen, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum, Timms Reperbane og NCC Property Development.

 

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:
Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 901 99 016 / E-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Adresse_Østensjøveien_43 Adresse_Østensjøveien_43 Adresse_Ole_Deviks_vei_2 Adresse_Ole_Deviks_vei_2 Adresse_Nils_Hansens_vei_20 Adresse_Nils_Hansens_vei_20