Flere land i rute mot Kyoto-målene
Gå tilbake

Flere land i rute mot Kyoto-målene

29. oktober 2012

Klimagassutslippene fra EU falt i gjennomsnitt med 2,5 prosent fra 2010 til 2011 selv om flere land økte utslippene sine. Det viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Rapporten «Approximated EU greenhouse gas inventory: Early estimates for 2011» beregner utslippene av klimagasser fra de europeiske landene fjor og danner grunnlaget for rapporten «Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2012». Sistnevnte er en vurdering fra miljøbyrået av hvordan landene i Europa vil oppfylle målene i Kyoto-protokollen, i tillegg til utslippsmålene som er satt på EU-nivå.

Les rapportene fra det europeiske miljøbyrået (EEA) her.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som har hovedkontor i Strømsveien 96 på Bryn-Helsfyr i Oslo, koordinerer Miljøbyråets arbeid med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge. Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Strømsveien 96 2 Strømsveien 96 2 Strømsveien 96 Strømsveien 96