Fire nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Fire nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr

17. oktober 2006

Bryn-Helsfyr-prosjektet melder om fire nye leieavtaler i området. Tre av leietakerne kommer fra samme område, mens en flytter fra Nydalen til Bryn-Helsfyr.

Teknologiselskapet VMetro flytter fra Brynsveien i samme område til 2000 kvm i “HP-bygget” i Østensjøveien 32. Selskapet utvikler, markedsfører og selger moduler til høyt spesialiserte og meget avanserte datamaskiner som blant annet brukes til fly- og romfart, forsvarsmateriell, datakommunikasjon, medisinsk utstyr, etterretning og forskning. Foruten virksomheten i Norge er selskapet også representert i Sverige, England, Frankrike, Tyskland, USA, Italia og Singapore.

I Brynsengveien 2 flytter to selskaper i det børsnoterte Bergman & Beving-konsernet til lokaler på tilsammen ca 650 kvm. De to selskapene er Essve Norge AS og Skydda Norge AS. Essve selger verktøy og produkter for bygge- og verkstedsindustrien. Skydda er leverandør av personlig verneutstyr som blant annet hodevern, hørselsvern og øyevern for profesjonelle brukere innen primært bygg- og industrisektoren. Begge selskapene inngår i Bergman & Beving-divisjonen Tools, som har virksomhet i en rekke land. Bergman & Beving er Nordens ledende leverandør av verktøy og utstyr til industri- og byggsektoren.

Medic IT AS flytter sammen med Assist2net AS fra Nydalen til Nils Hansens vei 2 i lokaler på ca 300 kvm. Medic IT har spesialisert seg på produkt- og tjenestetilbud tilpasset helsesektoren. Tilbudet omfatter IT-løsninger og -tjenester som datautstyr, sikkerhet for Internett, ergonomiløsninger, konsulenttjenester og service-avtaler for dental og medisinsk sektor. Assist2net er et kommunikasjonsbyrå med fokus på skreddersydde webløsninger, internettmarkedsføring og design.

De fire leieavtalene er inngått med Bryn Eiendom, som er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Deltakere i Bryn-Helsfyr-prosjektet består for tiden av 18 eiendomsaktører hvorav 16 til sammen eier ca 80 prosent av kontorlokalene i området.

Foruten Bryn Eiendom er SAAS Eiendom, Jotne Eiendom, Entra Eiendom, Gasmann Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Bryn Eiendom, Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene Jensen og Sigellen blant deltakerne i prosjektet.

– Disse avtalene gjenspeiler et generelt høyt og jevnt stigende interesse- og aktivitetsnivå i kontormarkedet på Bryn-Helsfyr, sier administrerende direktør Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet. – Det inngås for tiden en rekke store og små leieavtaler i området, med leietakere innen en rekke ulike bransjer.

– Det er interessant at noen av dem er bedrifter fra andre næringsområder, samtidig som svært mange er veteraner som ønsker å forbli her når deres leieavtaler utløper eller de må utvide eller flytte på grunn av ekspansjon. Undersøkelser viser at lojalitetsgraden blant eksisterende leietakere er på hele 70 prosent, og det sier mye om områdets kvaliteter, avslutter Lundquist.

For ytterligere informasjon:

Høyoppløslige bilder på http://www.jpr.no/archive.php

Bryn Eiendom
Elin Nygaard
Telefon: 23 37 98 00
E-post: elin.nygaard@bryneiendom.no
Web: http://www.bryneiendom.no

Sandia Gruppen
Per Kristian Lundquist
Telefon: 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no
Web: http://www.sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email