Ferdigstilt storprosjekt og nye leietakere i sentral Bryn-Helsfyr-eiendom
Gå tilbake

Ferdigstilt storprosjekt og nye leietakere i sentral Bryn-Helsfyr-eiendom

4. november 2009

Gasmann Eiendom er så godt som ferdig med sin storstilte rehabilitering og utvidelse av kontorbygget Grenseveien 86 sentralt på Bryn-Helsfyr i Oslo. Markedsinteressen er betydelig, og med Logica Norge og flere nye leietakere på plass er bare 1500 av totalt 14000 kvm kontorarealer ledig i bygget.

IT-tjenesteselskapet Logica Norge inngikk i desember 2007 en avtale med Gasmann Eiendom om leie av 8000 kvm kontorlokaler i Grenseveien 86 på Bryn-Helsfyr i Oslo. Dette var startskuddet for totalrenovering og utvidelse av bygget med 5300 kvm til totalt ca 14000 kvm.

De omfattende byggearbeidene er nå så godt som avsluttet, og det er lagt stor vekt på kvalitet og høy teknisk standard i gjennomføringen. Dette har ifølge Gasmann Eiendom vært verdsatt blant interessentene og bidratt til at det har kommet flere nye leietakere til eiendommen.

Fire hele etasjer
Logica Norge er en del av Logica-konsernet, en ledende internasjonal leverandør av IT-tjenester med 40.000 medarbeidere. Logica Norge har flyttet etappevis fra Østre Aker og Strømsveien i samme område og har nå samlet hele det norske hovedkontoret i Grenseveien 86. De vel 500 ansatte disponerer fire etasjer på totalt 8000 kvm.

Omtrent samtidig har også den norske delen av Tech Data, en annen internasjonal IT-aktør, flyttet inn i ca 1500 kvm kontorer i annen etasje i samme bygg. Tech Data flyttet fra Stålfjæra lenger øst i Oslo.

I tillegg har Arrow ECS Norge AS, som i dag har kontorer i Ullevål Stadion, nylig inngått avtale om leie av ca 750 kvm kontorer i dette bygget. Selskapet planlegger innflytting i slutten av januar 2010.

Under 1500 kvm kontorer ledig
– Vi har gjort et stort og resurskrevende løft i eiendommen, og er glade for å være i mål med de bygningsmessige arbeidene, sier Sverre Brott i Gasmann Eiendom. Han forteller at det nå bare gjenstår innredningsarbeider og tilpasning for enkelte leietakere. – Samtidig som interessen for Bryn-Helsfyr som område blir stadig større, har vi heldigvis fått uttelling for at vi valgte å satse på et relativt høyt kvalitetsnivå i bygget.

I øyeblikket gjenstår det altså bare ca 1500 kvm ledige kontorer samt et tilsvarende areal i kjelleren, av totalt ca 14000 kvm i Grenseveien 86. – Vi har stadig interessenter på de resterende arealene, og er optimistiske i forhold til å fylle opp også denne eiendommen relativt raskt, sier Brott.

Stadig fullsatt i Grenseveien 88
Gasmann Eiendom eier også nabobygget, Grenseveien 88, et kontorbygg som ble ferdigstilt i 2001 og har vært fullsatt det meste av sin levetid. Nylig flyttet Kommunerevisjonen i Oslo kommune fra en annen adresse i samme område til dette bygget. Kommunerevisjonen disponerer 2000 kvm i sjette og syvende etasje, som dermed fremdeles er fullsatt etter at Rema 1000 nylig flyttet ut for å samlokalisere hovedkontoret i et annet bygg i nærheten.

Gasmann Eiendom er en av deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Andre deltakere er Bryn Eiendom, Sparebank1 Gruppen, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, P.S. Eiendom, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom og Sigellen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email