Farlig avfall skal bli mindre farlig
Gå tilbake

Farlig avfall skal bli mindre farlig

21. april 2008

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som ikke skal komme ut i naturen. SFT lanserer en ny strategi for å øke innsamlingen og få til en bedre håndtering av det farlige avfallet, i følge sft.no.

I Norge oppstår det nesten én million tonn farlig avfall årlig. Det meste blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Mengden som går til ukjent håndtering, er redusert med 16 prosent på fire år. Likevel er det fortsatt for mye farlig avfall som ikke blir samlet inn.

Nyttig redskap
Den nye avfallsstrategien blir et nyttig redskap for å bruke ressursene til forurensningsmyndighetene best mulig.

– Det er lettere å behandle farlig avfall riktig enn å rydde opp i naturen etterpå. Vi retter nå innsatsen i større grad mot farlig avfall med de alvorligste miljøgiftene og farlig avfall med ukjent disponering, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Målene i strategien for farlig avfall skal nås ved at:
* forbrukere og næringsliv skal få vite mer om riktig håndtering av farlig avfall
* innsamlingen av prioritert farlig avfall skal bli høyere
* mer farlig avfall skal bli miljømessig riktig behandlet
* miljøvennlige innkjøp skal bli enklere, slik at mindre farlig avfall oppstår
* nytt regelverk og nye virkemidler skal føre til at produkter inneholder mindre miljøgifter

For mer om håndteringen, og hvilke syv typer farlig avfall SFT vil ha spesiell fokus på, se www.sft.no.

Spørsmål kan rettes til SFT:
Seksjonssjef Kari Aa, avfallseksjonen
telefon: 22 57 35 26, e-post: kari.aa@sft.no
Rådgiver Hilde Sundt Skålevåg, avfallseksjonen
telefon: 22 57 34 59 e-post: hilde-sundt.skalevag@sft.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email