Få ned sykefraværet: Apexklinikken introduserer ‘Raskere Tilbake’ for bedrifter
Gå tilbake

Få ned sykefraværet: Apexklinikken introduserer ‘Raskere Tilbake’ for bedrifter

5. desember 2016

Apexklinikken i Fyrstikkalleen 3b på Helsfyr introduserer et tverrfaglig opplegg for bedrifter som vil investere i å få sykmeldte raskere tilbake i jobb – og i å holde ansatte friske.

Klinikken kan vise til gode erfaringer med behandling av langtidssykemeldte med sammensatte problemstillinger som rammer mange, herunder utbrenthet, «møtt veggen», diffuse smerter og stressrelaterte plager. Som underleverandør av Oppfølgingsenheten Frisk har Apexklinikken siden høsten 2013 behandlet ca. 250 langtidssykemeldte i et tiltak for NAV Akershus.

Nå tilbyr den et liknende opplegg for bedrifter som selv ønsker å investere i å få sykmeldte raskere tilbake i jobb. Tilbudet kan også benyttes forebyggende, for å holde ansatte friske.

Viktig å få hjelp

– Det er ofte de som sitter i nøkkelstillinger – de som koster bedriften mye når de blir borte, som blir langtidssykemeldte, sier koordinator for prosjektet, helsecoach Kari Dahl Gullikstad ved Apexklinikken.

– De har ofte vært ‘flinke’ litt for lenge, fortsetter hun. – Fordi gode jobbresultater er så viktige for dem blir sykmeldingen ekstra tung å bære, og de sliter med dårlig samvittighet. De trenger hjelp til å snu adferdsmønsteret og tankene, og til å tillate seg å kjenne på og følge kroppens behov og signaler før den gode prosessen kan begynne.

Kari Dahl Gullikstad har selv erfart å være langtidssykemeldt som følge av stress over lang tid, og omskolerte seg i sin tid til helsecoach for å kunne hjelpe andre i liknende situasjoner.

Bare kjører på

Gullikstad forteller at de sykmeldte ofte bare kjører på, uten å lytte til kroppens signaler.

– Vi kan skylde på krav fra samfunnet og bedriften, men det er hver enkelt av oss som må sette grenser. Stress kan være som en rus – og gjøre det vanskelig å stoppe. Når vi er urolige er det lettere å gjøre mer enn å kjenne etter hvordan vi egentlig har det.

Gode resultater

Diffuse smerter, utbrenthet og depresjon er ifølge Gullikstad normale reaksjoner av stress over lang tid. – På Apexklinikken blir de som har disse reaksjonene møtt med forståelse, normalisering, veiledning, behandling, trening, kognitiv terapi, traumebehandling og stresshåndteringsverktøy.

Og erfaringene fra å jobbe med langtidssykemeldte er gode: I NAV-prosjektet var hele 40% tilbake på jobb i løpet av 18 uker, selv om utgangspunktet var full sykemelding over lang tid.

– Vi jobber tverrfaglig med fysioterapeut, psykolog, helsecoach og mindfulness-instruktør, og andre på klinikken, og opplegget tilpasses hver enkelt. Det er fantastisk å kunne hjelpe sykmeldte tilbake i jobb, men enda bedre å kunne oppleve at de får til en livsendring som gir dem et bedre liv, både privat og på jobb, avslutter Gullikstad.

Bildet: Koordinator for prosjektet, helsecoach Kari Dahl Gullikstad ved Apexklinikken.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
apexklinikken_lokaler_2 apexklinikken_lokaler_2 apexklinikken_lokaler_1 apexklinikken_lokaler_1