Første innskudd i Miljøprøvebanken
Gå tilbake

Første innskudd i Miljøprøvebanken

7. november 2012

Klif, med hovedkontor i Strømsveien 96 på Bryn-Helsfyr i Oslo,  tok i sin tid initiativ til Miljøprøvebanken. I går ble dette nye verktøyet i kampen mot miljøgiftene åpnet i Oslo.

Klifs direktør, Ellen Hambro, tok det første innskuddet i banken, i form av en filetbit fra en stor mjøsørret.

Miljøgifter i naturen er ifølge en melding fra direktoratet en trussel mot både folkehelsa og norsk dyreliv, men det tar ofte lang tid før vi oppdager at tilsynelatende nyttige stoffer også er miljøgifter. Miljøprøvebanken skal bidra til at ukjente miljøgifter oppdages og forbys raskere enn det som ellers ville vært mulig.

Nedfrosne tidskapsler
Miljøprøvebanken er i utgangspunktet et lager med nedfrosne prøver av fisk, fugler, pattedyr og planter fra hele landet og Arktis. Disse prøvene blir tidskapsler som kan brukes til framtidig forskning på miljøgifter. På den måten kan vi om for eksempel 20 år spore opp miljøgifter vi i dag ikke vet om, og undersøke utviklingen og spredningen av dem.

Miljøprøvebanken er finansiert av Miljøverndepartementet og eies av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Den daglige driften er lagt til CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Oslo. Et CIENS-konsortium av NIVA (leder), NINA, NILU og Universitetet i Oslo står for driften av Miljøprøvebanken etter retningslinjer fra Klif.

– En milepæl
Det var Klif som i sin tid tok initiativet til etableringen av miljøprøvebank i Oslo. – Vi er veldig glade for at Miljøverndepartementet syntes at dette var en god ide, og nå er banken en realitet. CIENS har knallsterk kompetanse på miljøgifter, og jeg føler meg trygg på at Miljøprøvebanken kommer til å bli svært godt ivaretatt, sa Klifs direktør Ellen Hambro ved åpningen.

– Denne etableringen er en milepæl i den norske miljøovervåkingen og forvaltningen. Miljøprøvebanken vil ikke minst sette Norge i stand til å gjøre en enda bedre jobb i det internasjonale arbeidet som er nødvendig for å hindre spredningen av miljøgifter, sa politisk rådgiver Audun Garberg i Miljøverndepartementet.

Fakta om miljøgifter

■ Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer, og som er giftige.

■ Norge trenger en miljøprøvebank fordi historien er full av eksempler på at mennesker finner opp stoffer som først blir ansett for å være nyttige, men som senere viser seg å være miljøgifter.

■ Hittil har miljøprøver fra naturen blitt analysert med tanke på de miljøgiftene vi allerede kjenner, som for eksempel PCB, kvikksølv og PAH.

■ Miljøprøvebanken gjør det mulig å oppbevare prøver i mange år, slik at forskere i framtida kan analysere dem med tanke på miljøgifter vi i dag ikke vet om. Dermed blir det også mulig å finne tiltak mot miljøgiftene.

 

Bildet: Første innskudd: NIVA-forskeren Eirik Fjeld assisterte da Klifs direktør Ellen Hambro tok en muskelprøve fra en stor ørret fra Mjøsa. Dette ble det første innskuddet i den nye Miljøprøvebanken. Foto: John Petter Reinertsen.

Kilde: www.klif.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email