Følgegrupper er sosialt og trygt
Gå tilbake

Følgegrupper er sosialt og trygt

10. januar 2012

En fersk undersøkelse gjennomført av NAF, med hovedkontor i Østensjøveien 14 på Bryn-Helsfyr i Oslo, viser at halvparten av norske skolebarn i første til tredje klasse går til skolen.

– Det er positivt at så mange går. De fleste som går, går sammen med andre barn, men vi oppfordrer førsteklasseforeldre til å gå sammen med barna sine i det nye året. Dermed er man med på å gjøre skoleveien enda tryggere, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

NAF mener at alle barn som har mulighet burde gå i følge til skolen. Siden 70 prosent av de spurte bor innenfor to kilometer, er potensialet for å få enda flere til å gå, stort.

– Følgegrupper gir en fin start på dagen. Man hører så mye morsomt fra førsteklassingene. Foreldre og barn er sosiale sammen, og vi får alle frisk luft, sier Sagedal.

1 av 5 av de spurte synes ifølge meldingen at det er greit at førsteklassinger går alene til skolen.

– Det er et overraskende resultat. Vi mener det vil bli enda  tryggere for den enkelte ved følge til skolen, sier Sagedal. – Fordelen ved samarbeidende følgegrupper er at man gjennom en turnusordning med andre foreldre ikke behøver å følge daglig, kanskje bare én dag i uken, fortsetter hun.

Bil og buss kan skape farlige situasjoner
For å få skoleveien enda sikrere, er det viktig at det er bygget parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til skolene. Disse må være så store at de har kapasitet til å ta imot de som må kjøre barna sine til skolen.

– Det ideelle hadde jo vært at alle kunne gå til sin egen skole, men slik er jo ikke verden vi lever i. Det er viktig at det legges til rette for å slippe av barna som kjøres med bil eller skolebuss. Mange lever i en stresset hverdag, og det kan i en del tilfeller skape farlige situasjoner, avslutter Sagedal.


Kilde og bilde: NAF

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email