Europeiske miljøtopper diskuterer klima i Oslo
Gå tilbake

Europeiske miljøtopper diskuterer klima i Oslo

29. april 2008

Praktisk gjennomføring av klimapolitikken og internasjonalt miljøsamarbeid er noe av det som står på dagsorden når miljødirektører fra 28 land møtes i Oslo denne uken, i følge sft.no.

Vertskap for europeiske miljøverndirektoratet: Topplederne i 28 europeiske miljøverndirektorat er samlet i Oslo torsdag og fredag. SFT-direktør Ellen Hambro (til høyre) og direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (til venstre) er vertskap for direktøren i Det europeiske miljøbyrået (EEA), Jacqueline McGlade. Foto: SFT.

– Nettverket gir oss oversikt over hva som rører seg på strategisk nivå i miljøforvaltningen i Europa. Vi blir også kjent med særlige utfordringer i hvert enkelt land, og den personlige kontakten gjør det lettere å samarbeide, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Møteplass for miljøverndirektørene

Møtet som denne gangen arrangeres i Oslo, er det tiende i rekken av uformelle samlinger for miljøverndirektørene i land som samarbeider under Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Hensikten med møtene er å utveksle informasjon, erfaringer og synspunkter knyttet til oppfølging av miljøpolitikk og felles miljøregelverk.

– Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter er store utfordringer for alle de europeiske landene. Samtidig er dette utfordringer de enkelte landene ikke kan løse alene. Miljøverndirektoratene samarbeider på mange arenaer for å finne løsninger, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Gir oversikt og mulighet for påvirkning

Det er eksperter fra direktoratene som gjør fotarbeidet i utviklingen av miljøregelverket. Kontakten mellom direktørene gir en mulighet til å diskutere arbeidet på et mer overordnet nivå.

– Denne kontakten er vi avhengig av for å holde tritt med miljøarbeidet i Europa. Det som skjer i EU og andre europeiske fora legger avgjørende premisser for vårt eget miljøarbeid. Ved å delta i praktisk arbeid og dialog kan Norge gi viktige bidrag i utformingen av regelverk og policy på miljøområdet, sier Janne Sollie.

Klimanøytralt møte

Møtet i Oslo er ett av mange virkemidler for å få til et bedre miljøregelverk i Europa. Det er likevel ikke til å komme bort fra at møtet på kort sikt er en miljøbelastning i form av energibruk og CO2-utslipp. Vertskapet har derfor bestemt at utslippene helt og fullt kompenseres ved å betale for FN-godkjente utslippsreduserende tiltak.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email