EU-kontroll viktig for trafikksikkerheten
Gå tilbake

EU-kontroll viktig for trafikksikkerheten

2. oktober 2008

Tall fra NAFs nær 100 000 EU-kontroller i 2007, viser mye feil relatert til bremser på fire-års gamle biler. Dette i følge en melding fra organisasjonen.

Samme type feil på nye og eldre biler
De samme feilene går igjen på nye og gamle biler. Bremser, hjuloppheng, styring, dekk og lys er det som gir flest anmerkninger både på fire års gamle biler og 10 års gamle biler. Dette viser at EU-kontrollen er viktig for trafikksikkerheten.

– Det er interessant at prosentfordelingen er lik uavhengig av alder. Flere eldre biler har feil enn nye. Det er naturlig og ikke overraskende for oss, men at så mange som en av fem fire års gamle biler hadde mangler, er mer urovekkende, sier Lars Borger Hansen, direktør for NAF Bilteknikk.

Mye feil på bremser
Ser man på hva slags type feil som er vanligst, er det helt klart at EU-kontroll fra bilen er fire år er viktig for trafikksikkerheten.

– Hele 36,1 prosent av feilene var relatert til bremser. Det er et veldig høyt tall på såpass nye biler. Spesielt ser vi mye feil med bakbremsene. Det kan gi mange ubehagelige overraskelser ved behov for hard oppbremsing, sier Borger Hansen.

Urovekkende mangler på lys
Andre hyppige feil NAF finner går på hjuloppheng, styring og dekk. Nesten 25 prosent av feilene fant NAF her. I tillegg er det for mange feil med lys.

– Når det gjelder lys er det overraskende at så mange kommer til oss uten lys som fungerer. Det virker som om folk enten ikke sjekker at lysene fungerer, eller at det har blitt for komplisert å skifte ut pærene for folk flest. Særlig nå om høsten er det livsfarlig å kjøre med manglende lys. Det kan føre til unødvendig mange farlige situasjoner for en selv og medtrafikantene, mener Lars Borger Hansen.

Eldre biler verre enn nye
Jo eldre bilene blir dess flere biler har feil. Ser man på 10 års gamle biler er det 55 prosent av de kontrollerte bilene som det blir funnet feil på.

– Vi ser at når bilene blir 10 år og eldre er det mange som har feil. Utifra våre tall ser det ut som det hadde vært en fordel om bilene måtte til EU-kontroll hvert år når de passerer 10 år i alder, uttaler Lars Borger Hansen. – Dette vil bedre trafikksikkerheten. Når over halvparten av bilene har feil, skaper dette en risiko i trafikken. Med årlige kontroller kunne mange feil vært luket ut i tide, avslutter Borger Hansen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email