Etablerer felles selskap for mobil betalingstjeneste
Gå tilbake

Etablerer felles selskap for mobil betalingstjeneste

19. oktober 2012

Tele2, med norgeskontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo, etetablerer sammen med Telenor og TeliaSonera et felles selskap som skal tilby alle forbrukere i Norge sikker og enkel betaling via mobiltelefonen.

Ifølge en pressemelding fra selskapene er ambisjonen at norske mobilbrukere skal kunne ta i bruk den mobile betalingstjenesten i løpet av 1. halvår 2013.

I dag bruker 60 prosent av norske mobilkunder telefonen til å betale for tjenester og produkter som for eksempel parkering, kinobilletter, eller offentlig transport. Undersøkelser viser imidlertid at potensialet er betydelig større; Dagens mobilkunder ønsker å bruke mobilen som betalingsinstrument i enda høyere grad enn i dag.

Målet med operatørsamarbeidet er at mobilen skal kunne brukes i større grad til betaling gjennom å utvide bruksområdene. Det nye selskapet skal videreutvikle dagens betalingsløsning fra SMS til et brukervennlig alternativ til kontanter, som øker sikkerheten og er enklere å bruke for kunder og brukersteder.

Tjenesten vil være operatøruavhengig slik at mobilkundene ikke skal merke noen forskjell om de for eksempel bytter mobilabonnement. Løsningen vil også bli tilrettelagt for kunder med bedriftsabonnement eller kontantkort. Samtidig vil alle brukersteder forholde seg til kun ett selskap. Dette vil gi større trygghet og mindre administrasjon for det enkelte brukerstedet og butikkeier.

For å kunne tilby en optimal og brukervennlig løsning for både kunder og brukersteder er det essensielt at det utvikles en felles betalingsløsning på tvers av alle mobilnettverk og teknologier. Derfor vil de tre operatørene etablere et felles selskap med like eierandeler som, under felles merkenavn, skal sikre trygg og enkel bruk av den mobile betalingstjenesten.

«Kunder i dag har alltid mobilen på og forventer dekning over alt. Det er derfor helt naturlig at kundene får muligheten til å utvide betalingsmulighetene med mobilen. Det viktigste for kundene er at løsningen må være sikker og enkel å bruke. Norge er et land med svært avansert bruk av telekommunikasjon, og at bransjen nå samarbeider om å lage betalingsløsninger uavhengig av operatør er fordelaktig for kundene», sier Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge.

«Det er viktig for oss og vår industri at vi utvikler en felles plattform og et felles selskap for mobil betaling, slik at kundene våre slipper å forholde seg til uttalige tekstmeldinger og koder for enkle betalinger. Vi ser at dagens mobilkunder allerede bruker mobilen til å betale for mange mindre produkter og tjenester. Det naturlige neste steget er en mobilbetalingstjeneste med økt bruksområde, og jeg er trygg på at mange nordmenn i løpet av noen få år vil foretrekke å betale med mobilen fremfor kontanter», sier Arild Hustad, administrerende direktør Tele2 Norge.

«Operatørsamarbeidet er en milepæl for mobilbetaling i Norge. Vår ambisjon er at betalingsløsningen blir et reelt alternativ til kort og kontanter. Derfor vil vi bidra til at en mobil betalingstjeneste blir så sikker og enkel som mulig i bruk, og at den kan benyttes av alle personkunder og brukersteder. Målet er å skape en nasjonal standard for mobil betaling som også er klargjort for fremtidig betalingsteknologi», sier August Baumann, administrerende direktør TeliaSonera Norge.

Personbildet:  Arild Hustad, administrerende direktør Tele2 Norge. (Foto: Tele2)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email