Et skritt nærmere nød-sms
Gå tilbake

Et skritt nærmere nød-sms

25. august 2016

Innen utgangen av året skal det iverksettes et pilotprosjekt med nød-sms for døve og hørselshemmede.

Gjennom en årrekke har Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF), som har bordkontor i Brynsveien 13 Bryn-Helsfyr, kjempet for at døve og hørselshemmede skal kunne kontakte nødetatene i en krisesituasjon.

For over tre år siden kunne daværende justisminister Grete Faremo fortelle at bruk av nød-sms for døve og hørselshemmede ville være klart til bruk i løpet av 2015. Men det var først i februar 2016 at Direktoratet for Nødkommunikasjon fikk oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet om å etablere et pilotprosjekt for nød-sms.

Nylig kunne Justis- og beredskapsdepartementet informere om at pilotprosjektet skal starte innen utgangen av 2016. Pilotprosjektet vil medføre at enkelte brukergrupper kan sende SMS direkte til nødmeldingstjenesten.

– Jeg er meget fornøyd med at døve og hørselshemmede får mulighet til å kommunisere direkte med nødmeldingstjenesten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Det er den samlokaliserte nødmeldesentralen i Bodø som de neste to årene skal motta alle henvendelser som kommer på sms. Erfaringene fra pilotprosjektet vil danne grunnlaget for fremtidige løsninger for tekstbasert kommunikasjon med nødmeldesentralene.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email