Erik Arnesen AS planlegger Audi-senter på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Erik Arnesen AS planlegger Audi-senter på Bryn-Helsfyr

18. september 2002

Merkevarespesialisering i bilbransjen:

Som følge av økt fokus på merkevarespesialisering i bilbransjen, samt at både Audi og Volkswagen får stadig mer komplette spektre av bilmodeller, har bilbedriften Erik Arnesen Bryn AS valgt å skille sin forhandler- og verkstedsvirksomhet for Audi og Volkswagen i to separate bilanlegg. Nå investeres det ca 35 millioner kroner i kjøp og total rehabilitering av bygg på Bryn-Helsfyr for å skape et topp moderne Audi-senter.

Erik Arnesen Bryn AS har lange tradisjoner med forretningsvirksomhet innen bil i området Bryn-Helsfyr. Firmaet ble etablert så tidlig som i 1946, den gang som verksted for Horch (senere Audi), Mercedes-Benz og Wanderer. I 1964 ble det skrevet kontrakt med Audi for både salg og service. I 1974 ble tilsvarende kontrakt skrevet også for Volkswagen.

– Som en av mange virksomheter med lang fartstid på Bryn-Helsfyr setter vi stor pris på den innsats som nå gjøres for å markere området enda tydeligere på kartet som et av Oslos knutepunkt for forretningsvirksomhet, sier styreformann Terje Thoner i Erik Arnesen AS. – Vi vet at området har en rekke viktige, rasjonelle lokaliseringsargumenter på hånden, og merker at stadig fler får øynene opp for dette. Dette har gjort oss enda sikrere på beslutningen om å investere i bygget i Nils Hansens vei for å skape et moderne Audi-senter av internasjonalt format.

Det planlagte Audi-senteret på Bryn-Helsfyr vil bestå av bilbutikk, merkeverksted og kontorer, og skal etter planen stå ferdig høsten 2003. Erik Arnesen AS kjøpte nylig det 3000 kvm store bygget i Nils Hansens vei, der bilsenteret får plass i toppetasjen. Byggets mellometasje, ca 1000 kvm fordelt på kontor og lager, planlegges utleid. Første etasje er allerede utleid til bilrelatert virksomhet.

Audi-fabrikken er ifølge Thoner meget bevisst verdien av merkevaren Audi, og har satt sterke føringer for hvordan senteret skal se ut. – Det er en utfordrende prosess å kombinere praktiske, bygningsmessige forhold med de klare, internasjonale føringene for hvordan disse sentrene skal være utformet. Tegningene skal nå endelig godkjennes av Audi-fabrikken om kort tid, og vi gleder oss til å gå i gang med rehabiliteringen, sier han.

– Det viktigste for oss er at våre kunder trives hos oss, og får den servicen de forventer. Med den stadig økte fokus på merkevarer samt tilgang til originaldeler og spesialisert service innenfor bilbransjen, tror vi etableringen av et nytt, rendyrket Audi-senter vil være populært blant kundene, sier Thoner. – Vi har som mål å gjøre ting riktig første gang, til både avtalt tid og pris. I tillegg er det en målsetning å være bedre enn våre konkurrenter på kvalitet og service.

Erik Arnesen Bryn AS har 50 medarbeidere og omsetter totalt for NOK 180 millioner.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Styreformann Terje Thoner

Erik Arnesen AS

Telefon: 23 37 65 00

E-post: terje.thoner@moller.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email