Ementors Topnordic har i dag inngått avtale med TDC
Gå tilbake

Ementors Topnordic har i dag inngått avtale med TDC

22. mai 2008

Ementors Topnordic overtar TDCs salg av mobiltelefonterminaler, samt salg og administrasjon av TDCs medarbeiderbredbåndsløsninger i Danmark, i følge en pressemelding på www.ementor.no.

Topnordic A/S, en del av Ementorgruppen, har i dag inngått avtale med TDC, den ledende leverandøren av kommunikasjonsløsninger i Danmark, om å ta over TDCs direktesalg og leveranser av mobilterminaler (mobiltelefoner, PDAer etc.) og tilbehør til TDCs store og mellomstore bedriftskunder.

Avtalen omfatter overføring av omlag 2200 av TDCs forretningskunder og 22 ansatte fra TDC Business Nordic til Topnordic, med virkning fra 1. juni 2008. Etter dette vil Topnordic håndtere alt salg og all administrasjon av mobiltelefonterminaler og TDC abonnementer for de overførte kundene, samt nye kunder.

En økende grad av sammensmelting innen IT og mobiltelefonmarkedene, økt salgsfokus og implementering av en mobil e-handelsløsning integrert med TDCs abonnementssystemer, ventes å generere inntektsvekst i de kommende år innenfor mobilterminalmarkedet. I dag selger Ementorgruppen mobiltelefoner i alle de nordiske landene og det forventes et årlig salg på mer enn 210,000 mobiltelefoner til kunder i det nordiske markedet i 2009.

“Avtalen med TDC er en viktig strategisk avtale for Ementorgruppen, gitt den økende sammensmeltingen av IT og mobilkommunikasjonsmarkedet. Med denne avtalen etablerer vi en ledende posisjon i bedriftssegmentet innenfor IT og mobiltelefonmarkedene i Danmark,” sier Peter Trans, adm. direktør i Topnordic, Danmark.

Medarbeiderbredbånd

Videre har Topnordic og TDC inngått en avtale der Topnordic skal håndtere alt salg og administrasjon av TDCs medarbeiderbredbåndsløsninger i Danmark i nært samarbeid med TDC Business Nordic. Avtalen innebærer overføring av 10 ansatte fra TDC Business Nordics til Topnordic med effekt fra 1. juni 2008, pluss en distribusjonsavtale mellom partene der Topnordic blir betalt et honorar for salg og administrasjon av medarbeiderbredbåndsløsninger til alle TDCs kunder på medarbeiderbredbånd.

Ny direktør

Topnordic har ansatt en ny direktør Søren Jensen med ansvar for salg av løsninger for bedriftsansatte, som for eksempel hjemme-pc, mobilterminaler og medarbeiderbredbåndsløsninger. Søren Jensen har omfattende erfaring innen IT og telekommunikasjon. Han har tidligere vært Vice President of Sales and Marketing i TDC Business Nordic. Før TDC var han ansatt som Sales and Marketing Director i DanaData-Merkantildata. Søren Jensen starter i Topnordic 1. juni, 2008.

Den overførte forretningen fra TDC til Topnordic er forventet å generere en omsetning på MDKK 200,0 (MNOK 210,0) og EBITDA på MDKK 12,0 (MNOK 12,6) i løpet av de første 12 månedene etter at transaksjonen er sluttført. Den totale transaksjonssummen avtalt med TDC er DKK 1,0 (NOK 1,0).

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email