Ementorgruppens CO2-reduksjonsprogram anerkjent av FN
Gå tilbake

Ementorgruppens CO2-reduksjonsprogram anerkjent av FN

22. desember 2008

Ementorgruppen har i følge en pressemelding blitt anerkjent som et av de ledende selskap i verden for sine ambisiøse mål for å redusere CO2-utslipp. Hederen kommer fra FNs Climate Neutral Network (UN CN Net).

Deltakelsen i UN CN Net understreker Ementorgruppens interesse i og forpliktelse til å gjennomføre den ambisiøse planen om å redusere gruppens CO2-utslipp med 13 % i 2009, og med det redusere kostnader for opp til MNOK 39,1. Disse tiltakene er en del av gruppens arbeid for å bli klimanøytrale i 2010 og å være miljøbevisste både internt og eksternt.

FNs klimanettverk offentliggjør planer og strategier fra banebrytende selskaper som Ementorgruppen, for å inspirere andre og å oppmuntre og støtte samarbeidspartnere med å oppnå sine mål for å redusere klimagassutslipp.

Konsernsjef Claus Hougesen har i følge meldingen selv vært en av pådriverne bak Ementorgruppens strategi: ”Som en tilbyder av IT-utstyr er Ementorgruppen bekymret for de klimaforandringene vi ser og at IT påvirker miljøet både gjennom produksjon, produktenes levetid og avhending. Vi ønsker å bidra til økt fokus på reduksjon av CO2-utslipp hos våre kunder ved å tilby våre suverene løsninger for bruk av Grønn IT og resirkulering. Internt er vårt mål å bli klimanøytrale i 2010 gjennom de handlingsplaner vi har implementert i alle gruppens selskaper.”

For å oppnå det ambisiøse målet om å bli klimanøytrale i 2010 har alle selskapene i Ementorgruppen implementert en rekke interne målsettinger. Potensialet og fokusområdene for hvert av selskapene i gruppen er nedfelt i en klar handlingsplan for 2009, hvor hovedområdene er biler/kjøring, flyreiser, strøm/oppvarming og avfallshåndtering.

Eksternt har gruppen lansert to unike løsninger, kalt goITgreen og goITloop. Begge konseptene tilbyr rådgivning og hjelp for kundene til å redusere sine CO2-utslipp og samtidig spare kostnader. Dette er mulig gjennom å følge hele livssyklusen til kundens IT-utstyr, fra innkjøp via riktig bruk og optimalisering til resirkulering eller gjenbruk når utstyret ikke lenger er brukbart.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email