Ementorgruppen tar et miljøskritt videre med grønn IT
Gå tilbake

Ementorgruppen tar et miljøskritt videre med grønn IT

20. juni 2008

Ementorgruppen erklærte i april 2008 at vi vil ta en enda mer aktiv rolle i å promotere og støtte implementering av ”grønn IT”-konsepter i egen organisasjon og kunders organisasjoner. Ementorgruppen tar nå enda et skritt videre og introduserer nye markedsledende konsepter innen grønn IT.

For å sikre fokus og miljøansvar vil Ementorgruppen implementere klimarapporter for gruppen og for gruppens selskaper Ementor, Atea, Sonex og Topnordic. Ementorgruppen vil også implementere miljøstyringssystemet ISO14001 i hele gruppen. Målet for Ementorgruppen er å bli CO2-nøytrale i 2009.

Videre introduserer Ementorgruppen i dag det ledende grønn IT konseptet GOitGREEN for alle kunder og selskaper i Norden og Baltikum. GOitGREEN er et totalkonsept for grønn IT som skal sikre korrekt fokus og inspirasjon innenfor alle IT-relaterte områder i private og offentlige bedrifter. www.goitgreen.com .

Bent Herlevsen, Vice President IT i medikusselsapet Ambu A/S, sier: “GOitGREEN-konseptet gir oss det perfekte verktøyet for å forstå og sikre korrekt fokus på miljøspørsmål og nye grønn IT områder i organisasjonen vår. Vi fokuserer på lavere CO2 utslipp og med GOitGREEN-konseptet er vi i stand til å nå våre mål raskt og i riktig rekkefølge. Dette inkluderer kostnadsbesparelser gjennom lavere energiforbruk.”

Det eksisterer en rekke definisjoner på grønn IT i markedet, hovedsaklig basert på ”Datacenter” og ”Electronic recycle”. Ementorgruppen definerer grønn IT til å være den optimale IT infrastrukturen for et selskap, fra valg av IT produkter/løsninger til verdiøkende tjenester og resirkulering. Grønn IT er å gjøre bruk av IT på mest miljøhensiktsmessig vis og å sikre kontinuerlig fokus. Ementorgruppen tar nå ledelsen innen grønn IT og vil ta en aktiv rolle for å promotere og støtte grønn IT konsepter i våre kunders organisasjoner.

Claus Hougesen, konsernsjef i Ementor ASA, sier: “Vi mener at det å sette fokus på bedriftens samfunnsansvar og øke miljøbevisstheten er svært viktig for det globale klimaet og for vår egen bedrift, samt for våre kunder og leverandører. Ementorgruppen er den ledende IT-leverandøren i Norden og Baltikum, og bedriften har dermed et ansvar for miljøeffekten både av vår egen, så vel som våre 40,000 kunders, IT infrastruktur.”

Ved å ”tenke grønt”, kan selskaper være med å gjøre en viktig forskjell for dagens klimasituasjon – og samtidig spare kostnader. Energikostnader er ventet å være nummer to på listen over IT-driftskostnader i 2009, men vil fortsette å stige med den økende etterspørselen etter IT-utstyr. Besparelser på 25-50% er mulig med små endringer i bedriftens IT-policy.

Claus Johansen, direktør Ementor ASA og ansvarlig for gruppens grønn IT program, sier: “Vi skal ta en aktiv rolle i å promotere og støtte implementering av grønn IT konsepter i egen og kunders organisasjon. Vi gjør dette på bakgrunn av miljøbevissthet, men også fordi vi vet at vi kan inspirere og hjelpe våre kunder til å oppnå lavere CO2 utslipp, lavere energiforbruk og kostnadsbesparelser.”

For mer informasjon:
Claus Hougesen, konsernsjef, Ementor ASA, mobil +45 2543 5162
Claus Johansen, direktør, Ementor ASA, mobil +45 7242 8775
Om Ementor
Ementorkonsernet er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastrukturprodukter og -tjenester. Konsernet har over 4000 ansatte, er representert i 70 byer i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Latvia, Estland og Russland. Konsernet har en omsetning på ca NOK 14 milliarder og bruker Ementor, Atea, Topnordic og Sonex som merkenavn i sin forretning. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Kilde: Pressemelding

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email