Ementorgruppen med økt miljøsatsing
Gå tilbake

Ementorgruppen med økt miljøsatsing

31. mars 2008

Ementorgruppen ønsker å øke sin fokus på ‘corporate responsibility’ (virksomhetens samfunnsansvar) og vil ta en enda mer aktiv rolle for å fremme og støtte implementering av Grønn IT konsepter i egne organisasjoner og kunders organisasjoner fremover.

Bruk av IT er forventet å øke i fremtiden og gjøre vår verden mer effektiv og handlekraftig, noe som betyr at energikostnader og mengden skraplagt IT utstyr vil øke drastisk. I henhold til Gartner Group sine prognoser vil energikostnadene øke fra 10% til 50% av IT budsjetter innen få år. IT markedene er på lang sikt forventet å vokse 4-10% i Norden og Baltikum. Dette vil øke salg av nytt utstyr, men det betyr også at mengden brukt IT utstyr som skal resirkuleres og gjenbrukes vil øke.

Et økende antall av våre kunder vurderer allerede den miljømessige profilen til leverandøren når de skal gjøre forretninger. Vår hensikt er at Grønn IT skal være en høy prioritet for alle kunder i alle land og at vi som leverandør skal hjelpe våre kunder å forstå og øke deres fokus på Grønn IT, og fremdeles ha et tilfredsstillende ROI (‘return on investment’) på sine IT investeringer.

I dag har Ementorgruppen et bredt utvalg av Grønn IT produkter og tjenester. Dette inkluderer analyse av kunders IT-infrastruktur og miljømessige forretningsprosjekter, samt videokonferansesystemer, Unified Communication, virtualisering, livssykluskonsepter og resirkulering. Atea Sverige, Atea Finland og Sonex Group har allerede oppnådd ISO 14001 sertifisering, og Ementor Norge og Topnordic kommer også til å implementere dette.

"Vi mener at ‘corporate responsibility’ og å øke den miljømessige bevisstheten er meget viktig for vår egen bedrift så vel som for våre kunder og leverandører. Vi vil derfor øke vår innsats med hensyn til promotering og rådgivning til kunder i hvordan IT kan bidra til en miljøagenda på tvers av og utover bedriften. Mange av våre kunder kunne i dag spart kostnader og redusert den negative effekten på miljøet ved å benytte virtualisering og Unified Communication, noe som kan redusere strømforbruk og reisevirksomhet," sier konsernsjef i Ementor ASA Claus Hougesen.

Ementor ASA har ansatt en ny direktør, Claus Johansen (35), med ansvar for de nye Grønn IT initiativene og resirkuleringsforretningen i Gruppen. Claus Johansen vil ha ansvar for å utvikle og selge Grønn IT løsninger til våre kunder, og han vil ha ansvar for å øke resirkuleringsforretningen i nært samarbeid med organisasjonene lokalt i alle landene. Claus Johansen har erfaring som internasjonal direktør i Progrator, konsernsjef i Gatetrade, direktør i Topnordic og innkjøpssjef i Genplast.

"Grønn IT er et konsept under utvikling og vi forventer å se en økende innvirkning fra dette nye konseptet innen få år, og vi har derfor ansatt Claus Johansen, som har den handlekraft, høye energinivå og erfaring innen IT som er krevet for å gjøre dette til en suksess for oss og for våre kunder i fremtiden. Jeg ser frem til å jobbe med Claus igjen," sier Claus Hougesen.

I dag har Ementorgruppen en resirkuleringsenhet i Växjö i Sverige, der 99.7% av alt brukt IT utstyr blir resirkulert, noe som betyr at kun 0.3% av alt utstyr som mottas ikke er nyttbart og leveres til destruksjon. Ementor er per i dag aktive innen resirkulering i alle de nordiske landene under merkenavnene Atea, Topnordic og Ementor. Viktige kunder i dag er Posten AB, DONG Energy, Handelsbanken og Vestas.

Resirkuleringsforretningen har i dag en omsetning på cirka MNOK 25 og denne forretningsenheten er forventet å ha et omsetningspotensiale på MNOK 200 i 2010, i følge pressemelding på www.ementor.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Claus Hougesen, CEO Ementor ASA, mobil +45 2543 5162

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email