Ementor skriver rammeavtale med NAV
Gå tilbake

Ementor skriver rammeavtale med NAV

12. september 2008

Ementor skriver rammeavtale med NAV for leveranse av server og lagringsutstyr

Ementor Norge AS tegner rammeavtale på 4 år (2 + 1 + 1 år) for leveranse av server og lagringsprodukter til NAV. Ementor skal også levere vedlikehold på alt eksisterende og nytt utstyr. Avtalen har en estimert verdi på minimum MNOK 40 i året.

NAV har lenge satset på informasjonsteknologi for å utvikle servicetilbudet til sine kunder. Ved valget av Ementor får NAV en leverandør som kan inngå som en strategisk partner og bidra til realisering og videreutvikling av NAVs IKT-strategi.

”NAV er en av våre viktigste kunder,” sier Per Gunnar Furuseth, regiondirektør i Ementor Norge. ”Det offentlige er i stadig sterkere grad med på å drive utviklingen av innovative IT-løsninger og NAV er definitivt en av de viktigste bidragsyterne. Vi er derfor ekstremt fornøyd med å bli funnet verdig, og vi ser frem til videre samarbeid,” avslutter Furuseth.

I tillegg til å levere server og lagringsløsninger med tilhørende vedlikeholdstjenester, vil Ementor levere spisskompetanse i form av konsulenttjenester samt høykapasitet scannere med tilhørende programvare for gjenkjenning og sporing.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email