Ementor skriver avtale med Bergen kommune for leveranse av servere
Gå tilbake

Ementor skriver avtale med Bergen kommune for leveranse av servere

29. april 2008

Ementor tegner rammeavtale for leveranse av servere med Bergen Kommune, i følge ementor.no. Avtalen har en estimert verdi på NOK 30 millioner i 2008.

Avtalen viderefører det gode samarbeidet Ementor og Bergen Kommune har utviklet over de siste årene innenfor blant annet Hjemme PC, PC/klientleveranser samt mobiltelefoner inklusive tjenester på alle områder.

”Bergen Kommune har lenge satset på Informasjonsteknologi for å stimulere til innovasjon samt å utvikle økonomien og servicetilbudet i Bergen. Ementor har vært en viktig partner i dette arbeidet. Det er derfor positivt at vi kan velge å utvide samarbeidet med Ementor til også å gjelde servere,” sier Odd Terje Systad, Direktør IKT Drift i Bergen Kommune.

”Bergen kommune er en av vår regions viktigste kunder,” sier regionsdirektør Einar Vaage. ”Det offentlige er i stadig sterkere grad med på å drive utviklingen av innovative IT løsninger og Bergen kommune er definitivt en av de. Vi er derfor ekstremt fornøyd med å nok en gang bli funnet verdig, og vi ser frem til videre samarbeid,” avslutter Vaage.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email