Ementor Norge skriver avtale med Helse Midt-Norge IT
Gå tilbake

Ementor Norge skriver avtale med Helse Midt-Norge IT

11. juni 2008

Ementor Norge AS skriver avtale med Helse Midt-Norge IT (HEMIT) for leveranse av PanelPC med tilhørende tjenester for bruk ved Anestesi- og intensivavdelingene ved sykehusene i Helse Midt-Norge. Med opsjoner har avtalen en kontraktsverdi for Ementor på ca NOK 18 millioner, i følge en pressemelding på ementor.no.

Avtalen er tegnet med Helse Midt-Norge IT (HEMIT) og er et resultat av en lengre evalueringsprosess med flere tilbydere. Avtalen utvider det gode samarbeidet Ementor og Helse Midt-Norge har utviklet over de siste årene.

"HEMIT er avhengig av gode partnere og leverandører for å drive utviklingen av nye IKT-løsninger fremover. Ementor er en viktig leverandør på IKT infrastruktur for oss, og de var den beste leverandøren i tilbudsprosessen," sier daglig leder Paul Gundersen i HEMIT.

I denne anskaffelsen har Helse Midt-Norge vært spesielt opptatt av å oppnå høy grad av regional standardisering både av utstyr og supporttjenester. Helse Midt-Norge ønsket derfor å tildele anskaffelsen til en leverandør som måtte forplikte seg til å levere utstyr og yte support til alle ni sykehus i helseregionen.

"Helse Midt-Norge er en av våre største kunder," sier Atle Reitaas, regionsdirektør i Trondheim. "Helse generelt, og Midt-Norge spesielt, er i stadig sterkere grad med på å drive utviklingen av innovative IT-løsninger. At leveransen skal benyttes i operasjonssaler og på intensivavdelinger ved sykehusene gjør den ekstra interessant," avslutter Reitaas.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email