Ementor leverer sterkt driftsresultat og nesten firedobler EBITDA i forhold til samme periode i fjor
Gå tilbake

Ementor leverer sterkt driftsresultat og nesten firedobler EBITDA i forhold til samme periode i fjor

26. april 2007


Ementor er den største leverandøren av produkter og tjenester til IT-infrastruktur i Norden og nummer tre i Europa. I dag offentliggjorde konsernet regnskapstallene for første kvartal 2007 med imponerende forbedringer i forhold til samme periode i fjor.

Konsernet rapporterer EBITDA for første kvartal på MNOK 87.2, før opsjonskostnader på MNOK 9.0. Driftsresultatet var på MNOK 56.0, en økning på nesten MNOK 70 i forhold til samme periode i fjor. Videreføring av programmet for kostnadssynergier kombinert med bedre bruttomarginer forklarer veksten i EBITDA, som er nesten firedoblet i forhold til samme periode i 2006.

“Vi fortsetter å levere solide økonomiske resultater og positiv kontantstrøm, der resultatene for første kvartal 2007 viser ytterligere reduksjon i driftskostnader og økte marginer,” sier Jo Lunder, konsernsjef i Ementor ASA. “De økonomiske resultatene som legges frem i dag, bekrefter selskapets strategi og retning.”

Betydelige kostnadssynergier er realisert, og driftskostnadene er redusert med 3.1% (4.2% uten opsjonskostnader) fra MNOK 622.9 til MNOK 603,0 i forhold til samme periode året før. Det var også en sterk kontantstrøm fra driften på MNOK 250.6 i første kvartal 2007, og netto gjeld ble redusert fra MNOK 781.0 i slutten av fjerde kvartal til MNOK 509.1 i slutten av første kvartal 2007.

Omsetningen var på MNOK 2971.5, og utviklingen er stabil sammenlignet med samme periode i fjor, med en nedgang på 2.1 %, som kan forklares med de negative effektene av svenske myndigheters skatteincitamenter for hjemme-pc-ordning. Konsernet viser imidlertid sterk vekst i brutto dekningsbidrag, med en økning på 5.8 % i forhold til samme periode i fjor.

Regnskapsresultater per land
Alle land leverer sterke resultater, med positive kostnadssynergier gjennom integrering og omstrukturering på alle områder.

Hovedpunkter for hvert enkelt land:

Norge
Norge fortsetter å forbedre sine resultater og leverte et sterkt EBITDA-resultat for første kvartal på MNOK 24.8 (3.9%), mot MNOK -3,0 året før. Omsetningen økte med imponerende 10.6% og avspeiler vekst i både tjenester og produkter. Omsetningsvekst kombinert med store kostnadskutt på MNOK 21.8 (13.3%) forklarer den store resultatforbedringen.

Danmark
Danmark leverer sterke resultater, og EBITDA for første kvartal endte på MNOK 36.8 (3.8%), mot MNOK 4.5 (0.4%) for samme periode året før. Den store økningen skyldes hovedsakelig betydelige kostnadsreduksjoner på MNOK 13.3 (7.4%), kombinert med økning i produktmarginer fra 8.5% til 9.8% i forhold til samme periode året før som avspeiles i gunstig produktmiks.

Sverige
Sverige rapporterte EBITDA for første kvartal på MNOK 21.3 (2.1%), som er på samme nivå (MNOK 22.3) som året før. Omsetningen falt med MNOK 55.3 (5.2%) og kan i sin helhet forklares med en nedgang i omsetningen av hjemme-pc’er som avspeiler de negative endringene i myndighetenes skatteincitamenter som trådte i kraft 1. januar 2007. Omsetningsnedgangen oppveies av en nedgang i driftsutgifter på MNOK 4.0. Resultatet i Sverige er tilfredsstillende tatt i betraktning omstrukturering (kostnadskutt). Den fulle kostnadseffekten av omstruktureringsprosessen ventes å komme i andre halvår 2007.

Finland
EBITDA for første kvartal på MNOK 8.3 (MNOK 1.4 året før) bekrefter de positive virkningene av de store kostnadskuttene som ble gjort i fjerde kvartal 2006 for å skape lønnsomhet fremover. Driftsutgiftene er redusert med MNOK 13.0 (22 %) sammenlignet med samme kvartal i 2006. Finland er nå i en god posisjon til å fokusere på god vekst fremover.

“Med stabil produktomsetning, økning i omsetningen av tjenester og en sunn ordrereserve, er vår tro på god vekstutvikling uendret,” sier Jo Lunder.

Oppkjøp
Ementor fremstår som en ledende aktør i IT-bransjen i Norden, med nylige oppkjøp, som inkluderer det danske selskapet dmsave, norske Tre65 og det nordiske selskapet Informatikk.

Selskapet dmsave ble kjøpt opp i mars. Selskapet er markedsleder innen fjern-backup i Danmark, med en omsetning på DKK 46 millioner og EBITDA på DKK 6 millioner i 2006. Oppkjøpet vil styrke og fokusere servicetilbudet. Beregnet omsetning for 2007 er DKK 70 millioner og EBITDA på DKK 25 millioner. Den forventede økningen forutsetter investeringer i maskinvare og programvare og er drevet av salgs- og kostnadssynergier med vår eksisterende danske virksomhet. Kjøpesummen var DKK 52 millioner.

Oppkjøpet av Tre65, som er en ledende leverandør av avanserte serverromløsninger i Norge, for MNOK 111 (enterprise value), ble offentliggjort 18. april. Tre65 hadde i 2006 en omsetning på MNOK 180 og et driftsresultat på MNOK 20. Gjennom oppkjøpet vil Tre65 bidra til videreutvikling av et avansert dataromtilbud. Beregnet omsetning for 2007 er MNOK 220, med et overskudd etter skatt på MNOK 23. Transaksjonen er med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Informatikk er den ledende leverandøren av IBM AS 400/i serien på det nordiske markedet. Selskapet har sin hovedvirksomhet i Norge og Sverige. Informatikk hadde en omsetning på MNOK 344 og EBITDA på MNOK 6,1 i 2006. Beregnet omsetning for 2007 er MNOK 400, med beregnet EBITDA på MNOK 15, inklusiv 6 måneders effekt av salgs- og kostnadssynergier. Kjøpesummen (enterprise value) er MNOK 92. Transaksjonen er med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

“Sterk strategisk tilpasning og innvannende multipler er oppnådd, og Ementors størrelse og markedsposisjon åpner for positive synergieffekter som følge av disse oppkjøpene den siste tiden,” sier Jo Lunder. “Vi drar nå nytte av vår veldefinerte strategiske markedsposisjon.”

Kvartalsrapporten og presentasjonen finner du på www.ementor.com/reports.
Pressekonferansen er tilgjengelig på nett-tv på www.ementor.com/webcast.
Kunngjøringen til børsen finner du på www.ementor.com/ose.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jo Lunder, konsernsjef i Ementor ASA, mob. +47 900 80 842
Rune Falstad, økonomidirektør i Ementor ASA, mob. +47 906 14 482

Ementor-konsernet er den ledende leverandøren av produkter og tjenester til IT-infrastruktur i Norden. Konsernet har ca. 3 100 ansatte og er strategisk plassert i de 48 viktigste byene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Latvia og har en årlig omsetning på ca.13 milliarder kroner. Ementor-konsernet bruker både Atea, Topnordic og Ementor som merkevarer i sin virksomhet og er notert på Oslo børs. www.ementor.com

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email