Ementor leverer sterkt driftsresultat for 1. kvartal 2008
Gå tilbake

Ementor leverer sterkt driftsresultat for 1. kvartal 2008

24. april 2008

Ementor leverer et sterkt driftsresultat på MNOK 69,7, en oppgang på 25 %, i følge en pressemelding.

Ementor, den ledende leverandøren av IT-infrastrukturprodukter og -tjenester i Norden og Baltikum, kunngjorde i dag resultatene for 1. kvartal 2008, med et sterkt driftsresultat på MNOK 69,7, en oppgang på 25 % fra året før. EBITDA-marginen endte på 3,1 %, en oppgang fra 2,8 % i tilsvarende periode i fjor. Den sterke veksten i serviceinntektene bidro til det solide resultatet.

"Vi fortsetter å levere solide økonomiske resultater, der 1. kvartal 2008 viser imponerende driftsresultat og marginforbedringer samt en sterk vekst i serviceinntektene for konsernet," uttaler Claus Hougesen, konsernsjef i Ementor ASA.

Konsernets EBITDA i 1. kvartal 2008 endte på MNOK 102,0, en oppgang på 12,8 % fra året før, noe som utgjør en EBITDA-margin på 3,1 %. Vedvarende sterke resultater innen service med en vekst på 23,9 % fra året før, kombinert med forbedret bruttomargin på produktinntektene, en oppgang fra 9,6 % til 10,7 % fra året før, forklarer den vesentlige EBITDA-forbedringen.

Samlede driftsinntekter på MNOK 3255,5 utgjør en vekst på 4,4 % fra året før, til tross for påsken som falt i 1. kvartal i 2008, mot påske i 2. kvartal i 2007.

1. kvartal 2008 – økonomiske resultater etter geografisk segment

"Oppkjøpet av Sonex Group etablerte Ementor som en ledende IT-infrastrukturaktør i Baltikum," forteller Claus Hougesen, konsernsjef i Ementor ASA. "De nordiske og baltiske markedene vil ifølge bransjeanalytikere fortsatt oppleve en vekst i IT-investeringer på 5,1 % i 2008, til tross for noen nedjusteringer av prognosene. Med lokalt nærvær i 70 byer i regionen er vi godt posisjonert for å utnytte dette markedspotensialet fullt ut."

Norge

Norge fortsetter å levere sterke resultater i 1. kvartal 2008, med et sterkt driftsresultat på MNOK 34,4, opp 72,9 % fra året før. EBITDA på MNOK 40,2 (4,9 % margin) økte med 48,3%, opp fra MNOK 27,1 i 1. kvartal 2007. Driftsinntektene økte med 10,6 % og gjenspeiler en sterk vekst i både service- og produktsalg, med resultat i alle de ti byene i Norge i tråd med eller over forventningene.

Danmark

Danmark fortsetter å levere sterke resultater, og EBITDA for 1. kvartal 2008 endte på MNOK 40,7 (4,0 % margin), en oppgang på 11,8 % mot MNOK 36,4 (3,7 % margin) i tilsvarende periode året før. En fortsatt sterk vekst i serviceinntektene kombinert med produktmarginforbedringer forklarer den store resultatforbedringen. Serviceinntektene økte med MNOK 64,8 (41,0 %) fra året før, med 88 fakturerbare konsulenter ansatt siden 1. kvartal 2007. Samlede driftsinntekter økte med 6,2 % til tross for påskeeffekten.

Sverige

Sverige rapporterer en EBITDA for 1. kvartal på MNOK 22,4 (2,4 % margin), som er en oppgang fra MNOK 19,6 (1,9 %) i tilsvarende periode i fjor. Samlede driftsinntekter er på linje med fjoråret, justert for valuta og tap av salg av hjemme-PCer til ansatte på grunn av endringer i lovgivningen. Serviceinntektene økte med 13,5 % og viste en sterk etterspørsel etter verdiøkende tjenester. En ny desentralisert organisasjonsstruktur kombinert med innføring av e-handelsløsningen eSHOP i 1. kvartal, ventes å styrke salget og stimulere produktveksten.

Finland

Finland rapporterer i 1. kvartal 2008 en EBITDA på MNOK 1,6 (0,4 % margin), som er en nedgang fra MNOK 8,3 (2,1 %) i tilsvarende kvartal 2007. Driftsinntekter i 1. kvartal er på MNOK 355,7, en nedgang fra MNOK 386,9 i 2007. Veksten i driftsinntekter og økt markedspress er stadig hovedfokus fremover i Finland, som er et marked med betydelig vekstpotensial. Ny administrerende direktør, Juha Sihvonen, er blitt ansatt, og vil tiltre 1. mai 2008.

Baltikum

For 1. kvartal rapporterer Baltikum driftsinntekter på MNOK 110,1, en oppgang på 10 % fra tilsvarende periode i 2007. EDITDA endte på MNOK 3,5 (3,2 % margin), en oppgang fra MNOK 3,0 (2,9 %) i 1. kvartal 2007. Mer enn 50 % av driftsinntektene stammer fra offentlig sektor, og det ventes store IT-investeringer i denne sektoren i de kommende årene.

Fremtidsutsikter

"Oppkjøpet av Tomato AS – ledende leverandør av virtualiseringsteknologi i Norge, gjenspeiler Ementors vedvarende fokus på viktige teknologitrender," sier Claus Hougesen, konsernsjef i Ementor ASA. "Investeringer i ny teknologi og nye trender som Unified Communication, virtualisering og Grønn IT vil forsterke vår posisjon som ledende leverandør av IT-infrastrukturprodukter og -tjenester i Norden og Baltikum."

På grunnlag av de sterke økonomiske resultatene i 1. kvartal 2008 samt positive vekstrater i IT-infrastrukturmarkedet, har styret fortsatt tillit til at den strategiske kursen som selskapet har satt, er levedyktig.

For kontaktinformasjon og annet, se www.ementor.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email