Ementor kjøper majoritetsandel i Baltikums største IT-infrastrukturselskap
Gå tilbake

Ementor kjøper majoritetsandel i Baltikums største IT-infrastrukturselskap

3. januar 2008

Ementor ASA har i følge en pressemelding inngått avtale om kjøp av 78.8% av aksjene i Sonex Group Holding UAB (Sonex). Transaksjonssummen for aksjene er avtalt til MEUR 16.6 (MNOK 133). Gjennom dette kjøpet blir Ementor den ledende IT-infrastruktur aktøren også i Baltikum.

Sonex har 400 ansatte og hovedkontor i Vilnius, Litauen, og har totalt 10 kontorer i Litauen, Latvia og Estland. De er også representert med et mindre kontor i Russland, med 8 ansatte.

Gjennom kjøpet av Sonex vil Ementor bli det ledende IT-infrastruktur selskapet også i Baltikum, der Sonex er den største og ledende leverandør av IT-infrastruktur i Litauen og Latvia. IT vekstratene i de baltiske landene (Litauen, Latvia, Estonia) rangerer blant de høyeste i EU, noe som understreker den strategiske betydningen av å etablere seg i regionen. Dette kjøpet blir sett på som et viktig strategisk steg mot Ementors ambisiøse vekstmål for 2010 og et naturlig steg etter etableringen av software-pakketeringssenteret i Riga i 2006. De baltiske landene har alltid vært en del av Norden i våre øyne og oppkjøpet sees dermed som en integrert del av vår strategi.

"Det er en fornøyelse å ønske Sonex velkommen til Ementorgruppen," sier Claus Hougesen, CEO Ementor ASA. "Oppkjøpet representerer en spennende mulighet i et område preget av høy vekst og kostnadseffektivitet, nært Ementors nordiske markeder. Videre bidrar Sonex med verdifull kompetanse og ressurser – noe som vil komme våre kunder og partnere til gode."

Sonex har en forventet inntekt på MEUR 65 (MNOK 520) og EBITDA på MEUR 3.6 (MNOK 29) i 2007, noe som tilsvarer en inntektsvekst på 30% og en forbedring av EBITDA margin på 1.6 prosentpoeng siden 2006. For 2008 er den budsjetterte inntekten for Sonex på MEUR 80 (MNOK 640) og EBITDA på MEUR 4.5 (MNOK 36).

Sonex has fire hovedforretningsområder der 84.4% av inntektene er generert fra IT-infrastruktur, 8.8% fra sikkerhetsløsninger, 2.5% fra software utvikling og 4.3% fra salg og implementering av Microsoft Business Systems (ERP).

"Som grunder av Sonex er det en glede å kunne bringe selskapet til neste nivå, som en del av Ementorgruppen," sier Mr Arunas Bartusevicius, grunder og konsernsjef i Sonex. "Den strategiske matchen mellom selskapene våre, gjør at vi nå er ekstremt godt posisjonert for videre vekst i det baltiske IT-infrastruktur markedet."

I tråd med Ementorgruppens strategi, vil fokus i de baltiske landene være inntekstvekst basert på IT-infrastruktur forretning. Følgelig vil, etter gjennomføring av transaksjonen, Sonex’ ERP del bli solgt fra Sonex, og Ementor er i forhandlinger med danske Columbus IT om kjøp av hele ERP forretningsvirksomheten. Sonex’ ERP del har 85 ansatte og en forventet inntekt på MEUR 2.8 (MNOK 22.4) og EBITDA på MEUR 0.3 (MNOK 2.4) i 2007. Ib Kunøe, styreformann i Ementor ASA, er også styreformann i Columbus IT Partners og hans selskap Consolidated Holdings er den største aksjonæren med 32.9% av aksjene i Columbus IT Partners som er notert på Københavns børs.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email