Eksporterer prisbelønt IP-teknologi med base på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Eksporterer prisbelønt IP-teknologi med base på Bryn-Helsfyr

15. mai 2007

På få år har det norske teknologiselskapet T-VIPS etablert seg som en betydelig internasjonal aktør innen sin bransje. Selskapet, som utvikler transportløsninger for det profesjonelle video-markedet, er tildelt flere priser og den norskutviklede teknologien er nå i bruk av flere tv-selskap over hele verden.

Selskapet ble etablert i 2004 av en gruppe tidligere ansatte fra Tandberg Television. Tandberg besluttet å flytte sin ip-satsning til England og i den forbindelse valgte flere av de ansatte å bli værende i Norge. – Vi var mange kloke hoder med både visjoner og internasjonal erfaring. Da vi fikk muligheten til å etablere et eget selskap, uten å være illojale overfor tidligere arbeidsgiver, ble det for oss et helt naturlig valg, sier Janne Tvedt Morstøl, Chief Operations Officer i T-VIPS.

Tidlig ute

T-VIPS har utviklet en teknologi som leveres i form av gateway-bokser, og som på kort tid har etablert seg som ledende innen transport av profesjonell video over ip-nettverk. Brukerne av teknologien er hovedsak kringkastere og telenettoperatører som har videonettverk i Europa, Asia og USA. – Vi har dratt stor fordel av å være tidlig ute. I tillegg har vår internasjonale erfaring fra Tandberg-systemet og de ansattes personlige nettverk over landegrensene vært svært viktig, sier Morstøl. Selskapet er også blant de første i verden til å utvikle en løsning for overføring av HDTV for profesjonell bruk. Også denne teknologien har fått positiv oppmerksomhet i den internasjonale medieverdenen.

Prisbelønt teknologi

I 2006 ble selskapet kåret til vinner av Vebjørn Tandbergs Elektronikkpris. Juryen begrunnet utmerkelsen med at selskapet hadde ”funnet en nisje i et profesjonelt og krevende markedet med et betydelig vekstpotensial. I tillegg har T-VIPS dokumentert sitt unike teknologiske fortrinn, og har videre overbevist om at de har den nødvendige kompetansen og erfaringen for å lykkes.” Under Cebit-messen i mars ble selskapet også utmerket med en ICT Prize-pris som EU deler ut årlig til Europas mest lovende bedrifter.

Å trekke til seg de kloke hodene er en utfordring

Hos ledende teknologiselskap som T-VIPS er kompetanse en avgjørende konkurransefaktor. Høye krav til kunnskap, sammen med det stramme arbeidsmarkedet, har ført til at rekruttering er blitt en utfordring. – Hos oss er forskning og utvikling en svært viktig del av driften. Vi opererer i et dynamisk marked, og vi kan ikke senke farten et øyeblikk dersom vi skal hevde oss. I tillegg til å holde trykk på kontinuerlig videreutvikling av våre produkter, er vi også avhengig av å ha de beste hodene i bransjen, sier Morstøl.

Valgte å bli på Bryn-Helsfyr

I dag har T-Vips 22 ansatte og romslige lokaler på Bryn-Helsfyr. Det har imidlertid ikke alltid vært slik. Da selskapet ble etablert i 2004 slo de seg først ned på Grefsen. – Vi var 11 personer på 40 kvadratmeter. Det var trangt og flere delte skrivebord med andre – men det fungerte, sier Morstøl. I 2005 flyttet de til Østensjøveien 18 på Bryn-Helsfyr – for så videre til Nils Hansensvei 2 i mars i år. – Vi valgte å bli værende her i området fordi det er sentralt og hensiktsmessig for oss. Det er også lett for våre internasjonale kunder å komme fra Gardermoen til oss, avslutter Morstøl.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email