Doblet hastighet mellom Brynseng og Hellerud stasjon – snart ferdigstilles Oslos nye T-banetrasé
Gå tilbake

Doblet hastighet mellom Brynseng og Hellerud stasjon – snart ferdigstilles Oslos nye T-banetrasé

20. april 2023

De store T-baneoppgraderingene på Østensjøbanen mellom Brynseng og Hellerud stasjon holder skjemaet – og går nå inn i siste fase. Hastigheten vil dobles og store deler av strekningen ligge under bakken da arbeidene er ferdige om noen måneder. I mellomtiden stenger Østensjøbanen og Lambertseterbanen i 100 dager.
I sommer vil den bratte og svingete T-banetraseen mellom Brynseng og Hellerud stasjon fjernes og erstattes med ny trasé i tunnel. T-banen må stenge i den mest intensive anleggsperioden fra 18. mai til 4. september.

– I september skal alt stå klart, og T-banen vil kunne doble farten. I stengeperioden fornyer vi også store deler av Furusetbanen, sier utbyggingssjefen i Sporveien i en pressemelding.

– Den nye T-banestrekningen til Hellerud får mindre stigning og rettere skinnegang, og dermed vil T-banen kunne øke hastigheten til glede for de reisende. Det ser vi frem til, sier Hanna Rachel Broch, utbyggingssjef i Sporveien.

Da Sporveien gjorde opp status for strekningen Brynseng-Hellerud for noen år siden, var det klart at omfattende tiltak måtte til. To 100 år gamle bruer måtte byttes ut, og vedlikeholdsbehovene ville bare øke for hvert år.

Konklusjonen ble å bygge helt nytt og moderne, og legge traseen i ny tunnel istedenfor å fortsette å kjøre på slitte spor i en bratt skråning.

– Vi startet arbeidene høsten 2021, og status i dag er at vi har fått sprengt ut den nye Hellerudtunnelen på nesten 400 meter, og skiftet ut de to bruene over Østensjøveien og Alnaelva. I tillegg er det utført en rekke bygningsmessige og tekniske arbeider for klargjøring av ny trasé, og vi holder fremdriftsplanen, forteller Broch.

Bygger nye spor

Denne uken starter arbeidet med å bygge det nye T-banesporet fra Brynseng stasjon for Østensjø- og Furusetbanen, altså linje 2 og 3. I mai blir arbeidene intensivert.

–Fra 18. mai må vi rive sporene der T-banen kjører i dag, og det vil merkes. Fra da og gjennom hele sommeren blir det buss for bane, forteller hun.

Sporveien oppfordrer alle reisende på strekningen til å sjekke ruter.no eller Ruter-appen for å finne oppdatert reiseinformasjon i perioden T-banen er stengt, frem til 4. september.

– For å bygge ferdig ny trasé må vi sprenge oss vei fra tunnelåpningen opp til Hellerud stasjon. Store masser skal fraktes bort før ny trasé kan ferdigstilles opp til stasjonen. Dette arbeidet kan ikke utføres med trafikk rett ved siden av, og deler av ny trasé skal bygges der den gamle traseen ligger i dag, forklarer Broch om varigheten av bruddet.

Lambertseterbanen og Østensjøbanen stenges for trafikk

At T-banen har kunnet kjøre på Østensjøbanen så langt ut i byggearbeidene skyldes at man våren 2022 koblet Østensjøbanen inn på Lambertseterbanen via en midlertidig sporforbindelse. Dermed klarte man å opprettholde drift på T-banen samtidig som en erstattet Østensjøbanens bru over Alnaelva og jernbanen med ny bru.

Hovedkonstruksjonen for ny bru ble heist inn i februar i år.

Fra 18. mai vil den midlertidige sporforbindelsen bli fjernet slik at Lambertseterbanen blir tilbakeført til opprinnelige trasé. Lambertseterbanen vil da være stengt i 12 dager. Tirsdag 30. mai vil trafikken på Lambertseterbanen være i gang igjen.

– Lambertseterbanen vil åpne igjen før juni og spille en viktig rolle gjennom sommeren og ikke minst under Norway Cup, sier Broch.

Over 100 dager brudd for Østensjøbanen

Østensjøbanen vil derimot være stengt i over 100 dager frem til 4. september når ny banetrasé tas i bruk. I stengeperioden vil det bli intensivt anleggsarbeid på siste delstrekning opp og inn mot Hellerud stasjon.

– I perioden vil det først bli utført sprengningsarbeider som må utføres etter at T-banetrafikk er stengt og spor er fjernet. Deretter vil det i tett rekkefølge bli etablert nye konstruksjoner, drens- og overvannssystem, støyskjermer og nye spor. Anleggsperioden vil avsluttes med etablering av trafikkstyringsanlegg og testkjøring av nytt anlegg, forteller utbyggingssjefen i Sporveien.

Bruker tiden best mulig

Et 100 dagers stengeperiode på Østensjøbanen er ikke hverdagskost, og Sporveien har planlagt for å gjøre mest mulig arbeid på Østensjø- og Furusetbanen mens det likevel er stengt.

– Mye av stengeperioden er lagt til sommerferien, for å berøre færre mennesker. Når vi likevel stenger T-banen så lenge har vi et ansvar for å gjøre mest mulig nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsarbeid som uansett ville kreve stans i trafikken, forteller hun.

På Furusetbanen skal Sporveien derfor skifte ut over 13 kilometer med kjøreskinner, sviller og ballastpukk. Like mange kilometer strømskinner skal også byttes ut. I tillegg skal det bli bedre belysning i tunneler, legges kabelrør og mye annet.

– Minst like viktig er å gjøre hverdagen enklere for rullestolbrukere og barnevogner. På opptil sju stasjoner skal vi gjøre tiltak som minsker avstanden mellom tog og plattform, og gjør stasjonene mer tilgjengelige og reisen mer effektiv for alle.


Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

• T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner blir fullstendig oppgradert med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer
• Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har hatt en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er/var på slutten av sin levetid.
• Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, ble ny Bryn bru heist inn
• Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
• Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
• Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022
• September 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
• I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
• Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com

 

Kilde og bilder: Sporveien

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email