COWI vokser innen matindustri
Gå tilbake

COWI vokser innen matindustri

7. mai 2012

COWI, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr i Oslo, bistår Nortura med etablering av lønnsom og robust fjørfestruktur.

Ifølge selskapets webisder fikk COWI oppdraget om å planlegge og prosjektere Norturas nye fullintegrerte foredlingsanlegg på Hærland, konsernets fremtidige hovedfabrikk for hvitt kjøtt. Sammen med Norturas virksomhet på Elverum, skal det nye anlegget bidra til en industriell løsning med god konkurransekraft og lønnsomhet, samt sikre god dyrevelferd via redusert transporttid og minimert risiko. Prosjektet inkluderer 5500 m² rehabilitering og 9000 m² nybygg. Prosjektet er allerede i gang, oppstart er satt til høsten 2013, med full drift fra 2014.

Jørn Christen Johnsen er direktør for COWIS divisjon for Industri og energi. –Vi har tidligere bistått Nortura med å utvikle produksjonsanlegg i Malvik, samt bistår med nytt sentralpakkeri på Hærland. At Nortura valgte oss denne gangen også, tar jeg som en bekreftelse på COWIs rådgiverkompetanse innen matvareindustrien. Vi har for øvrig stor glede av å samarbeide med våre danske kollegaer, som har stor kompetanse innen dette markedsområdet, sier han i meldingen.

–Å være rådgiver for denne type oppdrag, er på en måte todelt, presiserer Ståle Werner Nielsen, ansvarlig for matindustri i COWI. – COWI har i tidligfasen bistått Nortura med å finne fram til best mulig anleggsstruktur og investeringsalternativ. Vi har vurdert flere modeller. Så følger de mer tradisjonelle tjenestene knyttet til ulike fagområder innen bygg, miljø og veg/landskap. Det aktuelle anlegget på Hærland blir ekstra utfordrende med full produksjon i rive- og byggeperioden.

 

Personbildet: Fra venstre: Ståle Werner Nielsen, ansvarlig matindustri, Jørn Christen Johnsen, divisjonsdirektør Industri og Energi, Nicolai Linde, ansvarlig prosess og Øystein Andersen, ansvarlig byggfag. (Foto: COWI)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email