COWI vant fornyelsen av Hovedbanen Etterstad-Lillestrøm
Gå tilbake

COWI vant fornyelsen av Hovedbanen Etterstad-Lillestrøm

4. september 2012

Direktør for Samferdsel i Bryn-Helsfyr-baserte COWI, Knut Næss, har satt sin signatur på nok en storkontrakt, denne gang fornyelse av Hovedbanen mellom Etterstad og Lillestrøm.

Ifølge en melding fra selskapetomfatter prosjektet, som er en del av fornyelsen Lysaker-Lillestrøm, totalrehabilitering av eksisterende dobbeltspor, samt deler av godssporet. Traséen er stort sett den samme som den fra 1854, det vil si for Norges første jernbanestrekning, Kristiania-Lillestrøm.

Kontraktsansvarlig Geir Vidar Bratli i COWI gleder seg over nok et utfordrende oppdrag. –Dette prosjektet inkluderer alle jernbanetekniske fag som spor, signal og kontaktledning (AT-anlegg). Videre nytt høyspentanlegg for elkraftforsyning til alle installasjonene langs banen. Telesambandet skal oppgraderes, samt signalanlegget til ERMTS, europeisk standard. Masse teknisk snadder, med andre ord. I tillegg kommer geoteknikk, landskap, støytiltak, miljømessig håndtering av eksisterende og fremtidig anlegg og masser ol. Drenering, jernbanefundamentering og bruer inngår, sier han.

I fjor vant COWI oppdraget med Follobanen, Norges lengste jernbanetunnel. Prosjektansvarlig Andreas Ovedal stiller med erfaring fra dette pågående prosjektet, samt rehabiliteringen av strekningen Etterstad-Lysaker. Ovedal legger til at med unntak av stans i enkelte helger og noen uker om sommeren, skal det være full drift på Hovedbanen i hele anleggsperioden. Selskapet er ansvarlig for planleggingen av disse fasene.

Byggearbeidene vil pågå i perioden 2013-2017, COWI leverer de første anbudsdokumentene tidlig 2013.

Bildet: Fra venstre: Andreas Ovedal, Geir Vidar Bratli og Knut Næss i COWIs divisjon for Samferdsel.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email