COWI signerte storkontrakt med VEAS
Gå tilbake

COWI signerte storkontrakt med VEAS

4. mai 2012

COWI, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har inngått kontrakt med VEAS, Vestfjordens avløpsselskap, som er Norges største kloakkrenseanlegg og renser avløpsvann fra en befolkning på 560 000.

–Dette er et viktig oppdrag for COWI, sier Egil Bøckmann, divisjonsdirektør i COWI, i en melding. –VEAS er i forkant når det gjelder teknologi, hvilket gjør oppdraget ekstra interessant for oss. Kompetente kunder med høye ambisjoner er viktig for å utvikle egen kompetanse. Vi skal levere rådgivertjenester innen bygg og anlegg, logistikk, prosess, VVS, rør, elektro/automasjon og geologi; med andre et bredt flerfaglig prosjekt, med behov for både bredde- og spisskompetanse. VVS-oppgavene skal vi løse sammen med Erichsen & Horgen, mens NGI er underkonsulent innen geofag.

COWI med stort vannfaglig miljø i Fredrikstad
Lillian Ovell er COWIs regionsjef for divisjon Vann. –Selv om det er slik i COWI at samtlige tjenester er tilgjengelig fra alle våre kontorsteder, er det naturlig at det utvikles spesialkompetanse enkelte steder. I Fredrikstad, hvor vi er ca 200 medarbeidere, jobber nesten halvparten med vann- og avløpsrelaterte oppdrag. For tiden har vi også et stort oppdrag knyttet til utvidelsen av det andre store avløpsrenseanlegget i Oslo, Bekkelaget Renseanlegg.

 

Kilde og bilde: www.cowi.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
veas_web veas_web