COWI prosjekterer miljøvennlig renseanlegg
Gå tilbake

COWI prosjekterer miljøvennlig renseanlegg

22. oktober 2012

COWI, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har vært hovedkonsulent for både alternativvurdering, forprosjekt og detaljprosjekt for et nytt avløpsrenseanlegg på Årebrot.

– Avfall er ressurser på avveier. Haugesund og Karmøy kommune, har gått sammen om et anlegg som ikke bare bygges for dagens innbyggere, men også for at vi skal bli mange flere. Det skal ordfører Steen ifølge Haugesunds avis ha sagt under grunnsteinsnedleggelsen for det nye renseanlegget.

– Anlegget skal være i drift fra og med 1.1.2014, og vil da ha kostet ca. 200 millioner kroner, sier prosjektleder Magnar Sætre i COWI AS i meldingen på cowi.no. Prosjektet er en oppfølging av EUs vanndirektiv og COWI har vært hovedkonsulent for både alternativvurdering, forprosjekt og detaljprosjekt. Renseanlegget er realisert med en kapasitet på 63000 personer.

På Årabrotanlegget prosjekterer COWI alle fag bortsett fra ingeniørgeologi (Multiconsult/Noteby) og arkitekt (SG Stenseth Grimsrud Arkitekter AS). COWI har lang erfaring med prosjektering av avløpsrenseanlegg og følgende fag dekkes av COWI: bygg, byggeledelse, prosess/maskin, elektro, VVS, landskapsarkitekt, VA.

Årabrotanlegget består ifølge meldingen av en prosessdel sprengt inn i fjellet og en del ute i det fri (daganlegg) for slambehandling og administrasjonsdel. Renseanlegget er et såkalt primærrenseanlegg. Avløpsvannet løftes opp i renseanlegget vhja pumper fra eksisterende avløpstunnel og graviterer gjennom renseanlegget før det ledes inn på tunellen igjen til utslipp i sjøen. Forbehandling med rister og sand-/ fettfang fjerner avløpssøppel, mens flotasjonsbasseng fjerner forurensninger til ønsket nivå. Forurensningene fra disse tas ut som slam som går til utråtning og dermed produseres det biogass. Biogassen brukes i sin tur til oppvarming av anlegget sammen med varme som tas ut av avløpsvannet. Til slutt foregår avvanning av slammet i sentrifuger som får en jordaktig konsistens før det transporteres ut til deponi.

På denne måten skal Haugesund og Karmøy få et både miljøvennlig og energiøkonomisk renseanlegg som utnytter både biogass og varmegjenvinning.

Om Årabrotanlegget:

Byggestart oktober 2011.

Ferdigbygget oktober 2013.

Driftstart 1. januar 2014.

Gjennomsnittelig vil det passere 350 l/s gjennom anlegget.

Maks vannføring ca 800 l/s.

Det er sprengt ut rundt 50.000 kubikkmeter fast masse som igjen er brukt ved byggingen av det nye friidrettsanlegget på Haraldsvang.

Taket i fjellhallene blir dekket med 5.600 kvadratmeter tunellduk for å holde unna for vann og evt. fall av småstein.

Ved driftstart vil anlegget ha kostet rundt 200 mill. kroner.

Det nye renseanlegget har en kapasitet som tilsvarer kloakkmengden fra 63.000 mennesker

 

Kilde og bilde: www.cowi.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email