COWI passerte milliard-milepæl
Gå tilbake

COWI passerte milliard-milepæl

15. mars 2012

COWI Norge, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr i Oslo,  leverte et meget godt 2011. For første gang i historien passerte omsetningen 1 milliard norske kroner.

Ifølge en melding endte 2011-omsetningen på NOK 1,038 mrd, og ga et resultat før skatt på om lag MNOK 80.

Administrerende direktør i COWI Norge, Terje Bygland Nikolaisen, er tilfreds med resultatet. –Vi har i 2011 levert våre beste resultater noensinne. Vi er meget fornøyde med å ha klart en omsetningsvekst på 15% og samtidig forbedret vår lønnsomhet ytterligere. Sammen med økt ordrereserve gir dette oss et godt utgangspunkt for videre ekspansjon innen våre prioriterte satsningsområder.

Effektive og bærekraftige leveranser
I et relativt godt, men noe varierende marked, har COWI i 2011 kapret nye markedsandeler. Året er også brukt til reorganisering og ytterligere markedsretting av virksomheten. Dette er også en forutsetning for videre utvikling, hevder Bygland Nikolaisen i meldingen. –Store og komplekse oppdrag forutsetter rådgivere med den beste oppgaveforståelsen og gjennom-føringsevnen. COWIs kjennetegn nummer én skal være å sette sammen det beste teamet for det enkelte prosjekt, uavhengig av geografi og kunde. Å være en del av en stor rådgiverorganisasjon gjør det mulig å innfri dette. Har vi behov for å toppe egen kompetanse her i Norge, finner vi den andre steder i COWIgruppen.

Forsterket inn i 2012
COWI går inn i 2012 med optimisme, blant annet grunnet store oppdrag innen blant annet transport, infrastruktur og helsebygg. Selskapet opprettholder ifølge meldingen sin klare posisjon som ledende innen sykehusplanlegging. Bærekraftig byutvikling angis som COWIs merkevare og selskapet har befestet posisjonen som en av de førende rådgiverne innen flyplassplanlegging. I tillegg til et betydelig engasjement ved ny terminal Oslo Lufthavn Gardermoen, vant selskapet, sammen med gode samarbeidspartnere, prosjektering av utvidelse Flesland flyplass i Bergen. Innen transport og infrastruktur tar selskapet stadig nye markedsandeler. Gode eksempler er Fellesprosjektet E6/Dovrebanen, planlegging av ny 4-felts motorveg til Fredrikstad, teknisk hovedplan for den nye bybanen Stavanger-Sandnes og utvidelsen av det som vi bli norges største avløpsrenseanlegg på Bekkelaget.

Personbildet: Administrerende direktør i COWI Norge, Terje Bygland Nikolaisen

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
1037_2011.09.14_COWI_terjebyglandnikolaisen.tif 1037_2011.09.14_COWI_terjebyglandnikolaisen.tif