COWI på vinnerlaget for Nasjonalt folkehelseinstitutt
Gå tilbake

COWI på vinnerlaget for Nasjonalt folkehelseinstitutt

19. mars 2012

COWI, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr i Oslo, vant på lag med RATIO Arkitekter og 4B Arkitekter den prestisjefylte prosjekteringskontrakten for samlokalisering av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Ifølge informasjon på selskapets websider omfattet konkurransen hele norgeseliten av rådgiver- og arkitektfirmaer. Totalt leverte 9 grupperinger sine tilbud. COWIs prosjektleder, Ørjan Erlandsen, berømmer Statsbygg for nok en gang for å gi prioritet til andre kriterier enn pris. – All honnør til en offentlig oppdragsgiver som setter kvalitet og oppgaveforståelse i høysetet, sier han.

Prosjektleder Arnstein Kroglund Fiskum i Statsbygg understreker at alle tilbudene holdt et meget høyt nivå, hvilket gjorde at det ble tett i toppen. – Ett tilbud utmerket seg imidlertid på kriteriet om kompetanse, og dette tok også seieren hjem når pris og oppgaveforståelse var vektet, sier han i informasjonen.

Folkehelseinstituttet skal utvides, oppgraderes og samlokaliseres. Oppdraget inkluderer riving av 18 000m2 eksisterende bygningsmasse og bygging av 40 000 m2 laboratorier og kontor. 7 000 m2 med vernede bygg skal rehabiliteres. Det tas sikte på finansiering over statsbudsjettet i 2015 og ferdigstillelse tidligst 2020. Helse- og omsorgsdepartementet er oppdragsgiver.

Det er ifølge informasjonen høye miljøambisjoner for prosjektet, med strenge krav til energiproduksjon, materialbruk og avfallshåndtering. Minimum passivhusstandard er en forutsetning for bygningskroppen.

Folkehelseinstituttet er utfordret til å iverksette tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning. Byggene skal prosjekteres ved bruk av BIM (BygningsInformasjonsModell). Bygningsinformasjonsmodellen gir både byggherren, brukergrupper og prosjekterende et bedre beslutningsgrunnlag i en tidlig fase i prosjektet. Ambisjonen er å bruke BIM i hele prosjektgjennomføringen, samt videre i driften av byggene etter ferdigstillelse.

Vant på helsebyggkompetanse
COWI har gjennom mange år opparbeidet en solid kompetanse innenfor prosjektering av sykehus- og laboratoriebygg.  Selskapet har ifølge informasjonen deltatt i alle større sykehusutbygginger de siste 20 år i Oslo, Sarpsborg, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø. Flere av disse prosjektene er gjennomført i samarbeid med RATIO Arkitekter (tidligere Medplan) og gruppen har dokumentert godt samarbeid, spisskompetanse og allsidighet. Prosjektene har også hatt vesentlige innslag av miljømessig riving, rehabilitering og BIM-prosjektering, noe som også vil være utfordringer i Nytt folkehelseinstitutt.

COWIs administrerende direktør, Terje Bygland Nikolaisen (personbildet), er naturlig nok «øre til øre». – Fantastisk hyggelig at COWI igjen bekrefter sin slagkraft innen multidisiplinære megaprosjekt av stor nasjonal betydning. Det er mye fortjent feiring i COWI for tiden, sier han i informasjonen.

 

Kilde og bilder: www.cowi.no

 

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
1037_2011.09.14_COWI_terjebyglandnikolaisen.tif 1037_2011.09.14_COWI_terjebyglandnikolaisen.tif