Nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Nyheter

Nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr

23. Mai 2011

Nærhet til sentrum, tilgjengelighet og et bredt fasilitetstilbud fortsetter å trekke leietakere til næringsområdet Bryn-Helsfyr i Oslo.
Les mer

Fortin til Bryn-Helsfyr-prosjektet

9. Februar 2011

– unikt samarbeid feirer 10 år Les mer

Fyller opp 7500 kvm kontorer på Bryn-Helsfyr

17. Januar 2011

– 10-årsjubilant melder om nye leieavtaler og fullsatte bygg Les mer

Nye og reforhandlede leieavtaler på Bryn-Helsfyr

11. Oktober 2010

Bryn-Helsfyr-samarbeidet melder om fire nye og fire reforhandlede leieavtaler på Bryn-Helsfyr. Les mer

Storavtale og totalrenovering i Bryn-Helsfyr-eiendom

22. September 2010

Næringsområdet Bryn-Helsfyr oppgraderes ytterligere. Skattedirektoratet har nylig inngått en langsiktig leieavtale på 25.000 kvm i Fredrik Selmers vei 4. Eieren, Entra Eiendom, iverksetter dermed omfattende rehabilitering av eiendommen, som vil gi området nok et visuelt løft. Les mer

Ny leietaker fyller opp Grenseveien 107 på Bryn-Helsfyr

17. August 2010

Det er stadig høy aktivitet i leiemarkedet på Bryn-Helsfyr i Oslo. Nå har Jotne Eiendom inngått leieavtale på 1040 kvm kontorer i sin eiendom, Grenseveien 107, som dermed er nær fullsatt. Den nye leietakeren er Reflex AS, som skal etablere et nytt nordisk hovedkontor i lokalene. Les mer

Basale og Timms Reperbane styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet

21. Juni 2010

Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, tiltrekker seg stadig flere eiendomsaktører. Få uker etter at prosjektet passerte 20 deltakere, melder også Basale og Timms Reperbane sin ankomst. Les mer

Nye leietakere og reforhandlet storavtale i Grenseveien på Bryn-Helsfyr

25. Mai 2010

Gasmann Eiendom melder om to nye leietakere i sin nylig totalrenoverte og påbygde eiendom, Grenseveien 86, på Bryn-Helsfyr i Oslo. Samtidig har Cowi AS reforhandlet sin leieavtale på 6000 kvm med Gasmann for 10 nye år i naboeiendommen, som for tiden er fullsatt. Les mer

Lojale leietakere på Bryn-Helsfyr: Åtte av 10 bedrifter velger å bli

10. Mai 2010

Leietakerne i næringsområdet Bryn-Helsfyr i Oslo viser fortsatt en oppsiktsvekkende lojalitet til området. Les mer

Fyller opp kontorene på Bryn-Helsfyr

6. April 2010

Bryn-Helsfyr-prosjektet melder om nye leieavtaler i kontorbyggene Østensjøveien 32 og 36. Les mer

Oslo Areal styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet

6. April 2010

Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, styrker deltakermassen med enda en sentral eiendomsaktør. Sist ankomne deltaker er Oslo Areal, som blant annet forvalter over 27.000 kvm næringseiendom på Bryn-Helsfyr, fordelt på eiendommene Grensesvingen 7 og Østensjøveien 39/41. Les mer

Nytt landemerke på Bryn-Helsfyr nærmer seg ferdigstilt

1. Februar 2010

Helsfyr Atrium, det nye arkitektoniske landemerket på næringsområdet Bryn-Helsfyr i Oslo, får sine første leietakere i hus i april i år. Den siste tiden har Network Norway, AstraZeneca, Philips Norge, NetPrint og Sektor EiendomsPartner tegnet avtaler om leie i det nye signalbygget, som etter dette byr på 4.800 kvm ledige kontorlokaler. Les mer

Ferdigstilt storprosjekt og nye leietakere i sentral Bryn-Helsfyr-eiendom

4. November 2009

Gasmann Eiendom er så godt som ferdig med sin storstilte rehabilitering og utvidelse av kontorbygget Grenseveien 86 sentralt på Bryn-Helsfyr i Oslo. Markedsinteressen er betydelig, og med Logica Norge og flere nye leietakere på plass er bare 1500 av totalt 14000 kvm kontorarealer ledig i bygget. Les mer

Vital Eiendom og P.S. Eiendom styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet

26. Oktober 2009

Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, styrker deltakermassen med to betydelige eiendomsaktører. Den ene er Vital Eiendom, som på vegne av Vital Forsikring forvalter totalt 1,2 millioner kvm næringseiendom, hvorav ca 45.000 kvm fordelt på fire bygg på Bryn-Helsfyr. Den andre er P.S. Eiendom, som blant annet eier Svovelstikka 1-3, et bygg på ca 8.500 kvm i samme område. Les mer

Sluker 5000 kvm og fyller opp nok et bygg på Bryn-Helsfyr

15. September 2009

Bryn-Helsfyr tiltrekker seg nye leietakere. Nylig har Tremiljø, Inside, CMA asset management og NAV inngått avtaler om leie av totalt ca 5000 kvm i det populære næringsområdet i Oslo. Les mer

Fra Skøyen til Bryn-Helsfyr…og fra Bryn-Helsfyr til Bryn-Helsfyr

19. Mai 2009

Det allsidige næringslivet på Bryn-Helsfyr er svært lojalt mot området og nye leietakere tiltrekkes stadig. Siste eksempler på dette er Solland-Gruppen, som har flyttet Oslo-kontoret fra Skøyen, og Schaeffler Norge, som forlenger sitt 16 år lange tilhold i området. Les mer