Leier og utvider på Bryn-Helsfyr Bryn-Helsfyr | Pressemeldinger
Gå tilbake

Nyheter

Leier og utvider på Bryn-Helsfyr

29. September 2016

Det er inngått nye, forlengede og utvidede leieavtaler for over 6600 kvm på Bryn-Helsfyr den siste tiden. Les mer

Bryn-Helsfyr blir en mer levende del av byen

10. Juni 2016

De store visjonene og planene for Hovinbyen vil på sikt bety at Bryn-Helsfyr innlemmes i den tette, levende byen. I mellomtiden gir en rekke store utviklingsprosjekter området nye boliger og sosiale møteplasser – og mer liv på gateplan. Les mer

Vegdirektoratet utvider på Bryn-Helsfyr

2. Juni 2016

Vegdirektoratet, som allerede er største leietaker i Brynsengfaret 6 ved Alnafossen på Bryn, utvider sine leiearealer i bygget med ytterligere 2530 kvm fra og med desember 2016.  Les mer

Bryn-Helsfyr blir en levende del av byen

12. Mai 2016

574 nye boliger, ny skole og over 100 000 kvm nye kontor- og service-arealer…De store visjonene og planene for Hovinbyen vil på sikt innlemme Bryn-Helsfyr i den tette, levende byen. I mellomtiden gir en rekke store utviklingsprosjekter området nye boliger og sosiale møteplasser – og mer liv på gateplan. Les mer

Kjøper, utvider og oppgraderer på Bryn-Helsfyr

25. April 2016

Øni Eiendom AS v/Maya Eiendom AS (Øni) utvider sin Bryn-Helsfyr-portefølje til fem naboeiendommer på totalt ca 28 mål med 20.000 kvm næringsarealer i Østensjøveien. Les mer

Leier 9.800 kvm på Bryn-Helsfyr

8. April 2016

Bryn-Helsfyr-samarbeidet melder om nye, forlengede og utvidede leieavtaler for totalt ca 9.800 kvm i området.  Les mer

Vellykket omdømmedugnad for Bryn-Helsfyr

16. Mars 2016

Ansatte på Bryn-Helsfyr tegner et positivt og styrket bilde av områdets omdømme, og bekrefter at det har byens beste tilgjengelighet, en miljøvennlig profil og en posisjon som det viktigste kontorområdet øst for Oslo sentrum. Les mer

Super-tilgjengelighet har gitt kraftig økning i kollektiv- og sykkelbruk på Bryn-Helsfyr

1. Mars 2016

68 prosent flere bruker kollektivt og 66 prosent flere sykler til jobb på Bryn-Helsfyr i Oslo enn for to og et halvt år siden. 9 av 10 som har noen mening om det er enige i at området har byens beste tilgjengelighet, og 8 av 10 at det har en miljøvennlig profil. Dette fremgår av en ny brukerundersøkelse utført av Bryn-Helsfyr-samarbeidet. Les mer

Ferd Eiendom til Bryn-Helsfyr-samarbeidet

18. Februar 2016

Ferd Eiendom slutter seg til Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Les mer

Leier, utvider og forlenger på Bryn-Helsfyr

14. Januar 2016

Det er signert nye og utvidede leieavtaler for 2400 kvm i Bryn-Helsfyr-området.  Les mer

Leier 3400 kvm på Bryn-Helsfyr

10. Desember 2015

Bryn-Helsfyr-samarbeidet melder om nye, utvidede og reforhandlede leieavtaler for ca 3400 kvm i området. Les mer

Nå starter utviklingen av en ny, levende bydel på Bryn-Helsfyr

4. November 2015

Nok en viktig milepæl på veien mot en ny og levende bydel i Bryn-Helsfyr-området er nådd. NCC har kjøpt tomteområde på Valle Hovin av Vålerenga Kultur og Idrettspark AS for å utvikle 60.000 kvadratmeter kontor bestående av opptil fem kontorbygg. Les mer

Skanska CD Norway til Bryn-Helsfyr-samarbeidet

21. Oktober 2015

Skanska Commercial Development Norway AS (Skanska CD Norway) blir deltaker i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Les mer

Bygger ny kontoreiendom på Bryn

20. Oktober 2015

Pecunia har startet byggingen av et nybygg med høye miljøambisjoner for Kripos i Nils Hansens vei 25 på Bryn.  Les mer

Leier 4200 kvm på Bryn-Helsfyr

26. August 2015

Det er i sommer signert nye og reforhandlet leieavtaler for drøyt 4200 kvm på Bryn-Helsfyr. Les mer

Ny deltaker i Bryn-Helsfyr-samarbeidet

21. August 2015

Fyrstikkalléen 3 blir deltaker i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Les mer

Etablerer nordisk hovedkontor i Grenseveien 92

18. August 2015

SCA Hygiene Products AS flytter sitt norske hovedkontor noen hundre meter, til Grenseveien 92 på Bryn-Helsfyr. De har inngått en åtteårs leiekontrakt for et areal på til sammen 1360 kvadratmeter og 30 parkeringsplasser. Les mer

Miljøbydelen Bryn-Helsfyr: Tre FutureBuilt-eiendommer innenfor en radius på 300 meter

3. Juli 2015

Tre Bryn-Helsfyr-eiendommer på til sammen 65 000 kvm er de siste årene bygget eller rehabilitert etter strenge miljøkriterier som gjør dem til forbildeprosjekter i FutureBuilt. Sammen med et av byens beste kollektivtilbud bidrar dette til å gi Bryn-Helsfyr en sterk miljøprofil. Les mer

Nå velger 9 av 10 å bli på Bryn-Helsfyr

3. Juni 2015

Virksomhetene på Bryn-Helsfyr viser stadig sterkere lojalitet til området. Nå velger 9 av 10 (90,6 prosent) å bli i samme bygg eller flytte innenfor området når leieavtalen utløper. Les mer

Flytter til og reforhandler på Bryn-Helsfyr

17. April 2015

Deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet har tegnet fem nye og reforhandlet tre leieavtaler for totalt 3.800 kvm i sine eiendommer i området. Fire av leietakerne flytter inn fra andre områder. Les mer