Vital Eiendom og P.S. Eiendom styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet | Pressemeldinger
Gå tilbake

Nyheter

Vital Eiendom og P.S. Eiendom styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet

26. Oktober 2009

Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, styrker deltakermassen med to betydelige eiendomsaktører. Den ene er Vital Eiendom, som på vegne av Vital Forsikring forvalter totalt 1,2 millioner kvm næringseiendom, hvorav ca 45.000 kvm fordelt på fire bygg på Bryn-Helsfyr. Den andre er P.S. Eiendom, som blant annet eier Svovelstikka 1-3, et bygg på ca 8.500 kvm i samme område. Les mer

Sluker 5000 kvm og fyller opp nok et bygg på Bryn-Helsfyr

15. September 2009

Bryn-Helsfyr tiltrekker seg nye leietakere. Nylig har Tremiljø, Inside, CMA asset management og NAV inngått avtaler om leie av totalt ca 5000 kvm i det populære næringsområdet i Oslo. Les mer

Fra Skøyen til Bryn-Helsfyr…og fra Bryn-Helsfyr til Bryn-Helsfyr

19. Mai 2009

Det allsidige næringslivet på Bryn-Helsfyr er svært lojalt mot området og nye leietakere tiltrekkes stadig. Siste eksempler på dette er Solland-Gruppen, som har flyttet Oslo-kontoret fra Skøyen, og Schaeffler Norge, som forlenger sitt 16 år lange tilhold i området. Les mer

Nok et fullsatt bygg på Bryn-Helsfyr

2. Februar 2009

Med sist tilkomne leietaker har SAAS Eiendom så godt som fylt opp sitt kontorbygg i Brynsveien 5 på Bryn-Helsfyr i Oslo. Den nye leietakeren, Torex Retail, har over 37 års fartstid i området og hadde tilhold i det samme bygget fra 1972 til 1984. Les mer