Bryn-Helsfyr-samarbeidet vokser videre | Pressemeldinger
Gå tilbake

Nyheter

Bryn-Helsfyr-samarbeidet vokser videre

30. September 2011

Øni Eiendom v/Maya Eiendom blir deltaker nummer 27 i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Les mer

Nye og reforhandlede leieavtaler på Bryn-Helsfyr

12. September 2011

Bryn-Helsfyr-samarbeidet melder om fem nye og fire reforhandlede leieavtaler, for totalt 12600 kvm næringsarealer. – Sterk lojalitet og redusert ledighet er hovedtrenden på Bryn-Helsfyr i jubileumsåret, sier samarbeidets talsmann. Les mer

Bryn-Helsfyr-samarbeidet topper laget med ny deltaker

29. August 2011

SPG Ole Deviks vei går inn som deltaker nummer 26 i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Les mer

Storstilt modernisering av Brynsveien 2-4

14. Juni 2011

– 42 års familietradisjon på Bryn-Helsfyr

Jahre Eiendom AS foretar nå en omfattende innvendig og utvendig modernisering og oppussing av sitt kombinasjonsbygg, Brynsveien 2-4, som også har vært selskapets eget tilholdssted siden 1969. Les mer

Nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr

23. Mai 2011

Nærhet til sentrum, tilgjengelighet og et bredt fasilitetstilbud fortsetter å trekke leietakere til næringsområdet Bryn-Helsfyr i Oslo.
Les mer