Rekordtidlig pågang for Sonans it-akademiet
Gå tilbake

Nyheter

Rekordtidlig pågang for Sonans it-akademiet

4. April 2008

WEB og DRIFT er i vinden. Sonans registrerer rekordstor pågang for studier med oppstart Høst 2008. Les mer

Rehabiliteringen av ”nye” Rica Helsfyr Hotel i mål

3. April 2008

Nylig ble siste del av omfattende rehabiliterings- og påbygningsarbeider på Rica Helsfyr Hotel fullført. Hotellet fremstår i dag som et moderne konferanse- og forretningshotell, og styrker sin posisjon som service- og hjørnestensbedrift i det stadig mer attraktive og voksende næringsområdet Bryn-Helsfyr. Les mer

Miljøargumentene seiret i EF-domstolen

3. April 2008

EU må nå gjøre det Norge allerede har gjort ved å forby bruken av det miljøfarlige stoffet deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter. EF-domstolen har gitt Danmark og EU-parlamentet medhold i saken de anla mot EU-kommisjonen. Stoffet har vært forbudt i Norge siden 2006 og vi har aktivt støttet deres sak, i følge Statens Forurernsingstilsyn. Les mer

Ementorgruppen med økt miljøsatsing

31. Mars 2008

Ementorgruppen ønsker å øke sin fokus på ‘corporate responsibility’ (virksomhetens samfunnsansvar) og vil ta en enda mer aktiv rolle for å fremme og støtte implementering av Grønn IT konsepter i egne organisasjoner og kunders organisasjoner fremover. Les mer

Stadig mindre utslipp av miljøgifter

31. Mars 2008

En ny rapport fra SFT viser at utslippene i Norge av en lang rekke miljøgifter ble betydelig redusert fra 1995 til 2005. Det systematiske arbeidet for å redusere utslippene gir gode resultater i tråd med målet om at utslipp av prioriterte miljøgifter skal stanses eller reduseres vesentlig, senest innen 2010. Les mer

Dagsavisen tildelt Norsk Designråds pris

27. Mars 2008

Dagsavisen får Norsk Designråds pris for beste interaktive design etter å ha kuttet annonsemengden dramatisk. – Dagsavisen har vært svært modige og gjort det mange norske nettaviser bør gjøre: Redusere annonsekaoset betydelig og samtidig opprettholde inntektene, sier Claus Torp i IT-selskapet Logica, som har utviklet løsningen. Les mer

NAF trener Statoilansatte i sikker kjøring

10. Mars 2008

Hele 240 medarbeidere i Statoil Norge AS skal i løpet av våren gjennomgå NAFs ”Sikkherhetskurs på bane” med opplæring i sikker bilkjøring. Treningen omfatter alle ansatte med fast bilgodtgjørelse og gjennomføres på NAFs øvingsbaner over hele landet. Les mer

Omfattende kontrollaksjon av forbrukerprodukter

10. Mars 2008

SFT kontrollerer et stort antall importører av blant annet leker, sportsartikler, tekstiler og smykker/bijouteri. Aksjonen er et samarbeid mellom SFT (Statens ForurensingsTilsyn), TAD (Toll- og AvgiftsDirektoratet og SSB (Statistisk SentralByrå). Hensikten er å forhindre import av produkter med miljøfarlige stoffer, samt bidra til at importørene får bedre kunnskap om regelverket. Les mer

Tech Data kjøper en betydelig andel av Scribona

6. Mars 2008

Tech Data Corporation, som i Norge har kontorer på Bryn-Helsfyr i Oslo, melder om kjøp av en betydelig andel av nordiske Scribona AB. Les mer

WM-data har skiftet navn til Logica

6. Mars 2008

WM-data, et av Nordens største IT-selskaper, får internasjonal tilhørighet gjennom ett felles varemerke – Logica. Les mer

Kollisjonstester: Bare en av åtte biler fikk full pott

3. Mars 2008

Av åtte Euro NCAP-testete biler oppnådde bare Citroën C5 fem stjerner, i følge informasjon på NAFs web-sider. Legger bilfabrikkene mindre vekt på sikkerheten, eller skyldes det tilfeldigheter? Les mer

SFT har anmeldt ulovlig dumping

3. Mars 2008

Helsfyr: SFT har anmeldt Oslo Havn KF og Secora AS for å ha dumpet forurensede masser ved Malmøykalven i Indre Oslofjord, i SFTs web-sider. SFT ser svært alvorlig på de bevisste og gjentatte bruddene på tillatelsen Sjøbunnen i Indre Oslofjord er tilført miljøgifter fra ulike kilder gjennom mange år, og disse har hittil utgjort en kilde til spredning av forurensning. Les mer

EMC og Ementor bygger løsningssenter

29. Februar 2008

EMC og Ementor bygger løsningssenter som del av europeisk satsning på avansert informasjonsforvaltning, i følge www.ementor.no. Ementor Solution Center blir med dette Norges første løsningssenter for live-demonstrasjon av de nyeste teknologiene fra EMC, Microsoft og VMware./ Les mer

Sjekk om du har fått riktig årsavgift!

29. Februar 2008

Tollvesenet sender i disse dager ut krav om årsavgift til 3,2 millioner kjøretøy. AI den anledning melder NAF om at det allerede har kommet rapporter om at dieselbileiere med fabrikkmontert partikkelfilter har fått tilsendt giro med for høy avgift. Årsavgiften er fra i år for første gang miljødifferensiert, og for de fleste kjøretøyeierne er årsavgiften noe lavere enn i fjor. Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter har fått en reduksjon på 340 kroner, mens dieselbiler uten fabrikkmontert filter får en økning på 100 kroner. Les mer

Ny deltaker til Bryn-Helsfyr-prosjektet

20. Februar 2008

Jahre Eiendom AS tar del i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeids-prosjekt om felles markedsføring av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Les mer

Forbrukerelektronikk for 31 milliarder

19. Februar 2008

I fjor ble det solgt forbrukerelektronikk for mer enn 31 milliarder kroner i Norge. Det blir nesten 7.000 kroner på hver innbygger. TV, mobiltelefon og innbyggingsprodukter i kjøkken topper statistikken fra Stiftelsen Elektronikkbransjen. Les mer

Bileiere krever rensetiltak for byluften

19. Februar 2008

Ny undersøkelse fra NAF viser at 83 prosent av norske bileiere ønsker at regjeringen innfører lavere årsavgift også for dieselbiler med ettermonterte partikkelfiltre. – Regjeringen har nå en gylden mulighet til å få med seg forbrukerne på å redusere utslippene av helseskadelige partikler, uttaler Jan Johansen, administrerende direktør i NAF. Les mer

Nær rekordomsetning av mobiltelefoner

18. Februar 2008

I fjor kjøpte norske forbrukere 2,3 millioner mobiltelefoner, i følge tall fra Elektronikkbransjen. Det er nesten like mange som i rekordåret 2005, da det ble solgt 2,35 millioner. 39 prosent av fjorårets salg var 3G-telefoner. Les mer

GK får tilsagn om støtte på 14,5 mill.

18. Februar 2008

GK er en av tre som har fått tilsagn om støtte fra Enova til å redusere energibehovet i nye bygg og i rehabiliteringsprosjekter. Enova har vedtatt å støtte tre prosjekter i byggebransjen med til sammen 50,2 millioner kroner. Les mer

Nye leieavtaler på Bryn-Helsfyr

13. Februar 2008

Næringsområdet Bryn-Helsfyr fortsetter å tiltrekke seg leietakere. I løpet av kort tid har Mobile Norway, IT Instrument-Teknikk, ista Norge, 2-veis og Airport Innovation signert leieavtaler med Bryn Eiendom. Les mer