Kollisjonstester: Sikre biler ingen sovepute
Gå tilbake

Nyheter

Kollisjonstester: Sikre biler ingen sovepute

28. Mai 2008

De siste resultatene fra Euro NCAPs kollisjonstester viser at sikkerhetsnivået på de testede bilene er tilfredsstillende, i følge en pressemelding på naf.no. NAF minner likevel om at sikre biler ikke er noen garanti mot ulykker. Les mer

Slik fordeler tv-seerne seg

28. Mai 2008

Tv-operatørene slåss om hver eneste tv-kunde i forbindelse med slukkingen av det analoge bakkenettet, i følge elektronikkbransjen.no. Les mer

Positiv markedsføring

26. Mai 2008

– Vi har vokst voldsomt siden vi gikk inn i Euronics. Jeg tror årsaken er det jeg kaller positiv markedsføring, står det i en artikkel av Stian Sønsteng i Fagbladet Elektronikkbransjen. Les mer

Sterk vekst i utførte EU-kontroller

26. Mai 2008

NAF gjennomførte over 41 000 EU-kontroller i løpet av årets fire første måneder – en vekst på over 19 prosent fra i fjor, i henhold til NAF.no. NAF er nå den eneste nasjonale aktøren som gjennomfører EU-kontroller uten å samtidig tilby verkstedtjenester. Les mer

Vurdering av seismiske undersøkelser

26. Mai 2008

Seismiske undersøkelser omfattes av forurensningsloven, men det kreves ikke spesifikk regulering i dag fordi det anses å ikke medføre ”nevneverdig skade eller ulempe”, i følge en pressemelding på sft.no. SFT mener seismisk aktivitet i dag kan foregå uten å innhente tillatelse etter forurensningsloven. SFT ber om mer tid for å gjøre en ny faglig forsvarlig vurdering. Les mer

SENT MEN GODT inn med netthandel

23. Mai 2008

Vi har hatt et ambivalent forhold til netthandel, og kom sent i gang. Men de siste to-tre årene har vi gjort ganske mye, i følge Fagbladet Elektronikkbransjen; www.elmag.no. Les mer

Ementors Topnordic har i dag inngått avtale med TDC

22. Mai 2008

Ementors Topnordic overtar TDCs salg av mobiltelefonterminaler, samt salg og administrasjon av TDCs medarbeiderbredbåndsløsninger i Danmark, i følge en pressemelding på www.ementor.no. Les mer

Miljøvennlig båtpuss

21. Mai 2008

Sommeren står for døren og båtfolket gleder seg til en ny sesong på vannet. SFT oppfordrer båteiere til å tenke på miljøet når de klargjør båten for sesongen, i følge denne pressemeldingen fra sft.no. Les mer

NAF vil ha økt vrakpant i 2009

20. Mai 2008

Ferske tall fra SSB viser at færre eldre biler ble vraket i 2007, og at snittalderen på den norske bilparken ikke går ned, på tross av et historisk høyt nybilsalg i fjor. – Nå må regjeringen øke tilskuddet til vrakpanten for å bedre miljøet og sikkerheten, mener NAF, i følge en pressemeling på naf.no. Les mer

Strenge beredskapskrav i Nordsjøen

20. Mai 2008

SFT stiller strenge krav til beredskap mot akutt forurensning i forbindelse med Talismans leteboring på Trowprospektet i Nordsjøen, i følge en pressemelding på sft.no. Les mer

30 000 deltagere i sykkelkonkurransen

20. Mai 2008

I disse dager konkurrerer tusenvis av skolebarn i alderen 10 – 13 år over hele landet om å kvalifisere seg til landsfinalen i sykkelferdigheter i NAF/Gjensidiges sykkelkonkurranse, i følge naf.no. De to beste jentene og guttene får representere Norge i den internasjonal finalen i Slovenia til høsten. Les mer

Støyende 17. mai-leker

16. Mai 2008

SFT ber foreldre om å være oppmerksomme på at trompeter, fløyter og annet støyende leketøy som brukes under 17. mai-feiringen, kan skade hørselen til barna. Les mer

Hvor blir det av satsingen på hydrogen?

15. Mai 2008

NAF støtter HyNor. Norge må satse på hydrogen! Gi oss i det minste en fyllestasjon i Oslo! Dette i følge en pressemelding på www.sft.no. Les mer

Logica inngår strategisk samarbeid med Synergi Solutions

13. Mai 2008

Logica inngår strategisk samarbeid med Synergi Solutions og overtar 25 konsulenter, i følge en pressemelding på www.logica.no. Les mer

Alle overholdt kvoteplikten

13. Mai 2008

Alle de 41 norske virksomhetene som hadde kvotepliktige CO2-utslipp i 2007, overholdt kvoteplikten, i følge sft.no. Det samlede kvotepliktige utslippet fra disse bedriftene i fjor var 5,29 millioner tonn CO2. Les mer

NRK fornøyd med slukkingen av bakkenettet

9. Mai 2008

– Den første overgangen mellom det analoge og digitale bakkenettet har gått meget greit, sier sendesjef Oddvar Kirkbakk i NRK, i følge elmag.no. Les mer

Bør vente med ny oljeboring i Norskehavet

9. Mai 2008

SFT mener regjeringen i 20. konsesjonsrunde ikke bør tildele blokker for utvinning av olje og gass i Norskehavet før forvaltningsplanen er klar neste år, i følge sft.no. SFT fraråder dessuten å lyse ut de foreslåtte blokkene i Nordsjøen. Det er også viktig at klima- og energispørsmål blir godt ivaretatt. Les mer

Tech Data Corporation nummer 105 på Fortune 500® listen

8. Mai 2008

Tech Data Norge AS er et datterselskap av Tech Data Corporation, Florida, U.S.A. Les mer

Produktregisteret til Helsfyr

8. Mai 2008

Fra nyttår ble Produktregisteret en del av SFT, men det er først nå at den fysiske flyttingen finner sted, i følge sft.no. I månedsskiftet mai/juni flytter Produktregisteret inn i SFTs lokaler på Helsfyr i Oslo. Les mer

Adapt Control Solutions flytter til Bryn-Helsfyr

6. Mai 2008

Utstillingsvindu for styringssystem i næringseiendom: Les mer