Byggingen av Valle Hovin kunstisbane er igang
Gå tilbake

Byggingen av Valle Hovin kunstisbane er igang

3. mars 2022

Oslo kommune markerte onsdag 2. mars starten på arbeidet med ny kunstisbane på Valle Hovin stadion ved Helsfyr. Dagens isflate vil erstattes av en ny isflate litt lengre vest, med klargjøring for en eventuell fremtidig ishall.

Den nye kunstisbanen skal bidra til å forbedre skøytetilbudet i Oslo og omegn, spesielt for bandy og hurtigløp på skøyter. Isflaten blir ca. 11 600 m2, og består av 400 meter bane for hurtigløp på skøyter og bandybane innenfor ovalen. Det blir tribuner med plass til 1500 personer.

Ny isflate på Valle Hovin betyr nye muligheter og nye skøytegleder for generasjoner fremover.

– Skøyter vokser som aktivitet i Oslo, det er mindre snø, og det er større behov for aktiviteter som kan gjøres i nærmiljøene om vinteren, at tusenvis av barn og unge skal gå på skøyter her, er godt å tenke på, sa idrettsbyråd Omar Samy Gamal.

Byggearbeidet skal gjennomføres fossilfritt, med en rekke utslippsfrie maskiner, og egen dedikert ladestasjon på området. En elektrisk maskinpark betyr mindre støy for de på byggeplassen, naboer og andre berørte av byggeprosjektet.

– Vi må tørre å satse, både innen idretten og når det gjelder miljøvennlig byggeri, Oslo går foran i klimaarbeidet, og nå er vi verdensledende i omstillingen til utslippsfrie løsninger, var budskapet fra byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, i en pressemelding.

Byggeprosjektet skal forberede et fremtidig tak over anlegget, rehabilitere dagens tekniske rom med et moderne og mer energieffektivt kjøleanlegg og ivareta det lokale biologiske mangfoldet.

– Flytting av anlegget, omfattende grunnarbeider og full fundamentering gjør at vi i tråd med rammetillatelsen og faglig anbefalinger har etablert et permanent ledegjerde og overvintringshabitat for truede salamandere, fortalte Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg.

Presidenten i Norges skøyteforbund, Mona Adolfsen og presidenten i Norges bandyforbund, Erik Hansen, uttrykte begge stor entusiasme for at byggingen endelig var i gang. De viste til Valle Hovins historiske betydning for skøytesporten, og viktigheten av et egnet og funksjonelt skøyteanlegg for sport og aktivitet.

Gruppebilde (fra venstre), Administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg, byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, president i Norges bandyforbund, Erik Hansen, president i Norges skøyteforbund, Mona Adolfsen, byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, Etatsdirektør Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, Interesseorganisasjonen for Valle Hovin, Henning Haglund og Utviklingssjef, Tor Audun Sørensen i Norges bandyforbund.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email