Reiser nytt miljøbygg på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Reiser nytt miljøbygg på Bryn-Helsfyr

30. januar 2012

NCC realiserer nok et referanseprosjekt på Bryn-Helsfyr i Oslo, i form av et nytt miljøbygg i Østensjøveien 27. Bygget vil holde høy internasjonal standard, og reises sentralt i det som planlegges som en fremtidig miljøgate.

Presseinformasjon
Oslo, 30. januar 2012

Byggingen av Østensjøveien 27 starter i disse dager, med planlagt ferdigstillelse i andre halvår 2013.

Byggherre er NCC Property Development AS og entreprenør er NCC Construction AS. Arkitekt for prosjektet er det anerkjente danske arkitektfirmaet Henning Larsen Architects AS, som blant annet har tegnet Operabygget i København.

Østensjøveien 27 ligger sentralt plassert nær kollektivknutepunktene både på Brynseng og Helsfyr, med kort vei til Bryn jernbanestasjon.

– Med spennende arkitektur og moderne løsninger for effektiv energisparing vil Østensjøveien 27 bli et signalbygg. Det vil lede an i å skape fremtidens arbeidsplasser med trivsel, fleksibilitet og arealeffektivitet i høysetet, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC vil selv leie ca halvparten av bygget som sitt nye hovedkontor.

– Bygget er moderne på alle områder, og vil fjerne mange fysiske barrierer for integrert samhandling på tvers i en stor organisasjon. Vårt nye hovedkontor vil bidra ytterligere til at vi og omverdenen oppfatter oss som ett NCC, sier landsansvarlig for NCC Norge og administrerende direktør i NCC Construction, Peter Gjørup.

Future Built
Østensjøveien 27 er valgt ut som et forbildeprosjekt innen Future Built av Oslo Kommune. Future Built er et 10-årig program med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet.

Bygget vil blant annet ha energieffektiv design, en kompakt bygningskropp, alternative energikilder som jordvarmepumper, og fokus på energioptimale byggetekniske løsninger.

– Østensjøveien 27 vil ha vesentlig lavere klimagassutslipp (co2) enn det som er vanlig for tilsvarende bygg, sier Thorsen.

Østensjøveien 27 vil klassifiseres etter BREEAM, og minimum oppnå karakter ”Very Good”. Bygget vil også energiklassifiseres til energiklasse A.

Betydelig utvikler på Bryn-Helsfyr
NCC Property Development, som er en av 27 deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, har utviklet forretningseiendom på Bryn-Helsfyr siden 1991. De fem ferdigstilte prosjektene er på til sammen 75.000 kvadratmeter. I tillegg kommer altså Ø27 med totalt 16.500 kvm, samt utviklingsprosjektet ”Brynseng Park” med tomteareal på 16 mål.

– NCC har hatt en sentral og viktig utviklingsrolle i Bryn-Helsfyr-området, sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er koordinator og talsmann i Bryn-Helsfyr-samarbeidet. – Ø27 blir et innovativt signalbygg av høy internasjonal standard, og vil bidra til positiv oppmerksomhet og nok et visuelt og miljømessig løft for hele området.

Fakta om Ø27:
– Totalt ca.16.500 kvm.
– 6 etasjer.
– 1. etasje: Felles resepsjon, trimrom, personalrestaurant, møteromssenter og kaffebar.
– 2.-5. etasje er hver på ca 2.700 kvm.
– 6. etasje er på ca 800 kvm med utgang til takterrasser.
– Underetasje med garderober, sykkelparkering, parkering og lager.

NCC Property Developments øvrige prosjekter på Bryn-Helsfyr:

Fyrstikktorget:  20.000 kvm, ferdigstilt i  1991
Svovelstikka: 9.000 kvm, ferdigstilt i 1991
Grønvold Gård:  9.000 kvm, ferdigstilt i  1997
Grenseveien 7:  17.000 kvm, ferdigstilt i 1986
Helsfyr Panorama: 20.000  kvm, ferdigstilt i 2003
Brynseng Park: Tomteareal på 16 mål. Under regulering til kontor og boligformål

27 eiendomsaktører
NCC Property Development er blant de 27 deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, som siden 2001 har samarbeidet om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. De andre deltakerne er Entra Eiendom, SPG Ole Deviks vei, Jahre Eiendom, Øni Eiendom v/Maya Eiendom, Aberdeen Asset Management, Fearnley Finans Eiendom, DNB Næringseiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendoms-selskap, SAAS Eiendom, NAF, Brødrene Jensen, Gasmann Eiendom, Sigellen, P.S. Eiendom, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum og Timms Reperbane. Samlet representerer deltakerne ca 90 % av vel 540.000 kvm kontorlokaler i området.

Fakta om BREEAM
BREEAM er et internasjonalt miljøklassifiseringsverktøy hvor det stilles minimumskrav innenfor blant annet prosjektledelse, bygningens energibruk, inneklima, belysning, beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, valg av materialer og avfallshåndtering.

For mer informasjon:

Om Østensjøveien 27:
Administrerende direktør Rolf Thorsen, NCC Property Development, 901 19 373

Om Bryn-Helsfyr og samarbeidet:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

Høyoppløselige bilder fås av stig.jensen@bryn-helsfyr.no

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Ø27 Office-view-preview-03 Ø27 Office-view-preview-03 Ø27 Yard-view-preview-04 Ø27 Yard-view-preview-04 Ø27 3_a_closeup_II_11012012 Ø27 3_a_closeup_II_11012012 Ø27 Canteen-view-preview_02 Ø27 Canteen-view-preview_02 Ø27 skråfotonord_Shadows Ø27 skråfotonord_Shadows