Bygger ny kontoreiendom på Bryn
Gå tilbake

Bygger ny kontoreiendom på Bryn

20. oktober 2015

Pecunia har startet byggingen av et nybygg med høye miljøambisjoner for Kripos i Nils Hansens vei 25 på Bryn. 

Prosjektet er fordelt på fire byggetrinn med tilsammen bortimot 20.000 kvm lyse arealer, hvorav første byggetrinn er på 8.200 kvm. Bruker av bygget er Kripos, ved at Kripos’ eksisterende leieforhold med Pecunias datterselskap, Oslo Teglverker AS i Brynsalleen 4, flyttes over til nybygget i juni 2017.

Erstatningsbygget vil ifølge Pecunia være vesentlig bedre tilpasset Kripos’ behov, både nå og i fremtiden. Samtidig gjør vesentlig bedre arealeffektivitet og moderne energieffektivisering i nybygget at utleier kan garantere at samlet huskostnad ikke blir høyere enn den er i dag.

Kripos har sikret seg opsjoner for å kunne utvide arealet ved behov. Pecunia har høye miljøambisjoner for bygget og sikter mot klasse Breeam Excellent. Arkitekt er Pilot Arkitekter AS og Ove Skår AS er valgt som entreprenør.

Byggestarten var en merkedag for Pecunia, i lys av at selskapet brukte nesten 16 år på å få regulert tomten.

Pecunia er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.


(Illustrasjon: Pilot Arkitekter)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email