BundeBygg ISO-sertifisert for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø
Gå tilbake

BundeBygg ISO-sertifisert for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø

30. januar 2020
Entreprenørvirksomheten BundeBygg på Helsfyr har blitt ISO-sertifisert for standardene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

BundeBygg AS er en ledende entreprenør innen byggebransjen i Oslo og Akershus. Selskapet, som inngår i BundeGruppen med hovedkontor i eget bygg i Grenseveien 82, leverer næringsbygg og boliger i hele regionen.

Virksomheten har lang fartstid i Bryn-Helsfyr-området, der den også har utviklet og bygget en rekke sentrale kontoreiendommer.

Bundebyggs setter sitt verdigrunnlag, «Folkeskikk – Orden –  Lagånd – Kundefokus» med forkortelsen «FOLK», meget høyt – noe som langt på vei bekreftes av de nye sertifiseringene.

«BundeBygg er opptatt av å være en pålitelig og moderne bedrift, som er fremtidsrettet og har et sterkt kundefokus. Vi ønsker å være en arbeidsgiver hvor ansatte trives og hvor vi tar i bruk moderne teknologi. BIM står sentralt i vår prosjektgjennomføring og vi legger stor vekt på å minimere byggeprosjekters påvirkning på klima og miljø», skriver selskapet.

Ifølge selskapet betyr ISO-sertifiseringen at det har et styringssystem som reduserer variasjon og sikrer den beste kvaliteten og systematikken i  prosjektgjennomføringen.

«Vi er spesielt glade for at vi har gode systemer innenfor alle de tre nevnte standardene. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre prosesser, hvilket også er en viktig del av sertifiseringen» skriver BundeBygg..

Selskapet jobber også mye med innovasjon og digitalisering, blant annet for å kunne yte bedre service til kunder og samtidig være en foretrukket samarbeidspart for leverandører.

“I dagens marked gir våre oppdragsgivere oss stadig økte krav til lønnsomhet og kvalitet, og ikke minst miljøfokus. Sertifisering av våre ledelses- og styringssystemer gir håndfast bevis på at vi kontinuerlig jobber aktivt for å møte de høyeste kravene. Risikoen for feil, avvik og andre uheldige hendelser reduseres, hvilket betyr større effektivitet og lavere kostnader”, sier administrerende direktør Ole Kristian Berg.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Bundebygg2 Bundebygg2