Bryn-Helsfyr-veteran feirer 110 år i hundens tjeneste
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr-veteran feirer 110 år i hundens tjeneste

5. februar 2008

Mennesket har holdt hund i flere tusen år. Fullt så gammel er ikke Norsk Kennel Klub (NKK), men klubben kan likevel skilte med 110-års hundeerfaring. Klubben, som i disse dager feirer jubileum, har holdt til i næringslokaler i Nils Hansens vei 20 på Bryn-Helsfyr de siste 23 årene.

– Vi flyttet til Nils Hansens vei 20 fra lokaler i sentrum i 1985, forteller Anne K. Opheim i Norsk Kennel Klub. – Vi ønsket oss sentral beliggenhet utenfor selve sentrum, med god tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon og gode parkeringsmuligheter. Vi fant oss godt til rette på Bryn-Helsfyr og i lokalene i Nils Hansens vei 20, og har holdt oss her siden.

I dag disponerer de 35 ansatte ved kontoret ca 400 kvm i byggets 4. etasje.

NKK ble stiftet 24. januar 1898. På generalforsamlingen som ble avholdt i den forbindelse var det ca 40 medlemmer til stede, som blant annet vedtok at ”Klubbens formaal er forædling av vore hunde og iøvrig varetagelse av kynologiske interesser.” Ved utgangen av det første året hadde NKK 237 medlemmer og årsresultatet var 290,88 kroner.

– Norsk Kennel Klub er Norges største hundeierorganisasjon, og jobber for å vise hvor mye nytte og glede mennesket kan ha av hunden, forteller Opheim. – Hunden er ikke bare til glede, støtte og vennskap for mange i hverdagen, men den utfører også mange viktige, samfunnsnyttige oppgaver.

Norsk Kennel Klub (NKK) er Norges største hundeeierorganisasjon, en paraplyorganisasjon bestående av 220 medlemsklubber. Når du er medlem av hvilken som helst klubb som er tilknyttet NKK, er du også medlem av NKK.

– Dermed vil du som hundeeier ha en sterk organisasjon i ryggen som engasjerer seg i de sakene som angår deg og hunden din. Alle hundeeiere og andre hundeinteresserte ønskes velkomne i NKKs medlemsklubber, sier Opheim.

NKKs formål omfatter å være den ledende organisasjonen for det organiserte hundehold i Norge. Klubben arbeider for riktig behandling av hunder, påser at aktiviteter med hund blir drevet i verdige former, bidrar til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser og av fysisk og psykisk sunne hunder. I tillegg kommer tilrettelegging for aktiviteter med hund innenfor et samfunnsmessig ansvarlig hundehold, å være et sentralt talerør og høringsinstans overfor myndigheter, allmennheten og media vedrørende hundehold, å drive opplysningsvirksomhet og samfunnsnyttig arbeid i tilknytning til hund samt å ivareta medlemmenes interesser innenfor gjeldende lov- og regelverk.

110-års jubileet blir også markert på NKKs utstilling på Bjerke i Oslo 28-29 juni i år.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email