Bryn-Helsfyr stadig mer attraktivt
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr stadig mer attraktivt

24. juni 2008

Mangelen på moderne og arealeffektive bygg og sterkt stigende leiepriser i sentrum bidrar til at flere bedrifter velger å flytte kontorer til sentrumsnære områder som Bryn-Helsfyr. Dette fremkommer i to ferske markedsrapporter publisert av Glitnir og NAI FirstPartners.

I Glitnir Norsk Næringseiendoms markedsrapport for 2. kvartal trekkes Bryn-Helsfyr frem som eksempel på et sentrumsnært næringsområde som opplever stadig økende interesse. I følge rapporten er noe av bakgrunnen at området har enkle veiforbindelser, god tilgang til offentlig kommunikasjon og nyere og moderne kontoreiendommer.

Denne trenden bekreftes også av NAI FirstPartners. I selskapets siste markedsrapport heter det at høye leiepriser har fått flere selskaper til å velge seg vekk fra sentrum. Videre skriver NAI FirstPartners at presset i Oslo sentrum er dempet noe den siste tiden og at presset i de sentrumsnære områdene øker tilsvarende.

– Dette er hyggelig lesning og bekrefter en stadig økende markedsinteresse, sier Per Kristian Lundquist, koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet. – Området har fått et skikkelig løft. Godt hjulpet av høykonjunkturen, har synkende kontorledighet og økende priser i sentrum skapt positive ringvirkninger i sentrumsnære områder som Bryn-Helsfyr. Samtidig har de mange besitterne i området blitt flinkere til å samordne og tydeliggjøre overordnede budskap og kommunikasjon om området og dets fortrinn. – Den beste tilgjengeligheten er ikke i sentrum, men farlig nær.

Lundquist trekker også frem en rekke gjennomførte og pågående rehabiliterings- og byggeprosjekter. – Det er mange driftige, dyktige og langsiktige besittere i dette området, og målrettet eiendomsutvikling og -forvaltning skaper både lojale leietakere og interesse blant nye.

Et område i utvikling
Bryn-Helsfyr er et sentrumsnært næringsområde i kontinuerlig utvikling, og den rekke prosjekter bidrar til å gjøre det stadig mer attraktivt. Blant annet er byggingen av Helsfyr Atrium i full gang. Bygget, som i juli ble solgt til DnB Nor Markets for én milliard kroner, får AF Skandinavia som langsiktig leietaker på 13.000 kvm. Ferdig oppført vil bygningen fremstå som et arkitektonisk landemerke.

Nylig ble siste del av omfattende rehabiliterings- og påbygningsarbeider på Rica Helsfyr Hotel fullført. Hotellet fremstår i dag som et moderne konferanse- og forretningshotell, og styrker sin posisjon som en verdifull serviceleverandør overfor det lokale næringslivet.

Logica, tidligere WM-data, trenger mer plass, og har inngått avtale med Gasmann Eiendom om leie av 8000 kvm kontorlokaler i Grenseveien 86 på Helsfyr. Samtidig er det iverksatt omfattende byggearbeider i eiendommen, som både skal totalrehabiliteres og utvides med ca 5300 kvm. Logica skal flytte inn de nye lokalene, som blant annet skal romme ca 480 arbeidsplasser, i to etapper. Selskapet flytter inn i 4000 kvm i april 2009, og i resterende 4000 kvm ved ferdigstillelse av bygget i september samme år.

Bryn-Helsfyr-prosjektet har siden oppstart i 2001 drevet aktiv og målrettet markedsføring og identitetsbygging av området. Prosjektets deltakermasse består for tiden av NCC, Sparebank1 Gruppen, Entra Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF, Damsund Eiendom, Bryn Eiendom, SAAS Eiendom, Gasmann Eiendom, Jotne Eiendom, Sektor Eiendomspartner, Brødrene Jensen og Sigellen.

For ytterligere informasjon, kontakt;

Per Kristian Lundquist
Telefon: 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no

Mer om Bryn-Helsfyr-prosjektet på: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email