Bryn-Helsfyr-samarbeidet vokser videre
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr-samarbeidet vokser videre

30. september 2011

Øni Eiendom v/Maya Eiendom blir deltaker nummer 27 i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Presseinformasjon
Oslo, 30. september 2011

Deltakerarealet nærmer seg 90 prosent

Øni Eiendom AS v/Maya Eiendom AS forvalter og utvikler egne eiendommer og er blant flere selskaper under holdingselskapet IK Gruppen AS. Konsernet har totalt 39 ansatte og en årsomsetning på 270 millioner kroner.

 På Bryn-Helsfyr eier Øni Eiendom v/Maya Eiendom naboeiendommene Østensjøveien 9 og Østensjøveien 15, på til sammen ca 13700 kvm. Østensjøveien 9 består av flere bygg med totalt ca 10000 kvm fordelt på lager- og kontorareal. Eiendommen, som for tiden er fullt utleid til blant annet Flisekompaniet, Ahlsell Norge og Probata, planlegges utbygd med 4500 kvm kombinasjonsarealer. Østensjøveien 15, som Maya Eiendom kjøpte av GK Eiendom i juni år, har et kombinasjonsbygg på totalt ca 3500 kvm. Tidligere eier har selv tilhold i bygget frem til overtakelsen i juni 2012, hvorpå bygget blir ledig for utleie. Maya eiendom tilbyr dermed over 2.100 kvm kontor, 890 kvm lager, betydelig innen- og utendørs parkeringskapasitet samt verksted i eiendommen.

– Bryn-Helsfyr-samarbeidet gjør en solid og viktig jobb med å sette området og dets unike fortrinn på kartet. Med to sentrale eiendommer, begge med utbyggingspotensial, i området, har vi nytte og glede av å ta del i den langsiktige identitetsbyggingen, sier Bjørn-Erik Indahl i Maya Eiendom.

Foruten Øni Eiendom v/Maya Eiendom har SPG Ole Deviks vei, Aberdeen Asset Management, Fortin og Fearnley Finans Eiendom sluttet seg til Bryn-Helsfyr-prosjektet så langt i 2011, som markerer samarbeidets 10-årsjubileum. Totalt representerer disse over 142.000 kvm eiendom i området, og bidrar til at nærmere 90 prosent av områdets arealer nå er representert av deltakerne.

– Det er hyggelig å styrke samarbeidet med nok en sentral eiendomsaktør, i et jubileumsår der vi ser tydelige resultater av arbeidet i form av økende markedsinteresse, lavere ledighet og nye utviklingsprosjekter. Det sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet.

Bygger nytt kontorbygg på 16.000 kvm
SPG Ole Deviks vei gikk inn som deltaker nummer 26 i august. SPG Ole Deviks vei AS er et datterselskap av Scandinavian Property Group, og eier kontorbyggene Ole Deviks vei 2 og 4 på til sammen ca 15.000 kvm sentralt på Bryn-Helsfyr. I tillegg kommer et nytt kontorbygg på ca 16.000 kvm på naboeiendommen Ole Deviks vei 6, som nå er under bygging og skal stå ferdig sommeren 2012.

– Med tre betydelige kontoreiendommer i området, hvorav et nå er under bygging, er det naturlig å delta i Bryn-Helsfyr-prosjektet, sier Carl Erik Krefting i SPG Ole Deviks vei AS. – Samarbeidet har lyktes med en gradvis styrking av områdets identitet og omdømme, noe som er viktig og verdifullt for alle kommersielle aktører her.

Medregnet Øni Eiendom v/Maya Eiendom og SPG Ole Deviks vei er det 27 deltakere i prosjektet, som siden 2001 har arbeidet for en tydelig og enhetlig identitetsbygging av området som et sentralt næringssenter i Oslo. De andre deltakerne er Aberdeen Asset Management, Fearnley Finans Eiendom, Vital Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom, Sigellen, P.S. Eiendom, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum og Timms Reperbane.

Bilder:
Østensjøveien 9 og 15 (Foto: Maya Eiendom).
Ole Deviks vei 6 (Foto: SPG Ole Deviks vei)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Østensjøveien 9 og 15 Østensjøveien 9 og 15 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6